Netsprint Search w Najwyższej Izbie Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) wprowadziła rozwiązanie wyszukiwawcze Netsprint Search. Celem wdrożenia było ułatwienie użytkownikowi nawigacji i lepszy dostęp do dokumentacji poszczególnych postępowań.

Netsprint Search umożliwia efektywne wyszukiwanie informacji i ich kontekstową prezentację. Rozwiązanie wdrożone w połowie marca br. na stronach www.nik.gov.pl oraz bip.nik.gov.pl posiada opcje wyszukiwania prostego oraz zaawansowanego, które pozwalają internaucie na szybkie dotarcie do listy interesujących artykułów i dokumentów pokontrolnych. Wyszukiwanie proste pozwala na filtrowanie dokumentów według typu oraz na sortowanie wyników po trafności, dacie modyfikacji lub dacie publikacji.

Dużym ułatwieniem dla użytkownika jest powiązanie ze sobą treści różnego typu i prezentowanie tych zależności podczas wyświetlania wyników wyszukiwania. Na stronie z wynikami pokazywane są artykuły i powiązane z nimi dokumenty oraz zdjęcia.

Netsprint Search w Najwyższej Izbie Kontroli
Wyszukiwanie zaawansowane umożliwia dokładne wskazanie poszukiwanej treści poprzez wpisanie poszukiwanych fraz w odpowiednim polu (wszystkie słowa / dokładne wyrażenie / dowolne ze słów). Wyszukiwanie zaawansowane pozwala na zawężenie wyszukiwania tylko do tytułów oraz na zastosowanie szerokiej gamy filtrów:

  • filtrowanie według rodzaju treści (artykuły, załączniki do artykułów, galerie, dokumenty pokontrolne),
  • filtrowanie artykułów po kategorii (wybranym dziale serwisu),
  • filtrowanie po dacie publikacji.
Netsprint Search w Najwyższej Izbie Kontroli

Ułatwieniem wyszukiwania jest moduł Misspelling, który podpowiada prawidłową formę zapytania w przypadku popełnienia błędu.

Netsprint Search w Najwyższej Izbie Kontroli
Wszystkie wymienione funkcjonalności zostały wdrożone również na anglojęzycznej części serwisu (www.nik.gov.pl/en). Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest przygotowana fleksja języka angielskiego, która pozwala na poprawne wyszukiwanie dokumentów (umożliwiając analizę odmienionych słów) oraz rozszerzona o język angielski funkcjonalność wspomnianego już modułu Misspelling.

NIK to naczelny i niezależny organ kontroli państwowej z misją strażnika pieniędzy publicznych. Ocenia funkcjonowanie państwa i gospodarowanie środkami publicznymi. Kontrola państwowa sprawowana przez NIK opiera się na jasno określonych zasadach: przejrzystości intencji, rzetelności informacji, apolityczności kontrolerów oraz kolegialności w podejmowaniu kluczowych decyzji.