Netmedia w 2006 r.: 857 tys. zł zysku netto

W roku 2006 Netmedia S.A. miała 3,52 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, w 2005 r. wyniosły one 883 tys. zł. Zysk netto wyniósł w 2006 r. 857 tys. zł, w stosunku do 135 tys. zł w 2005 r. Netmedia S.A. spełniła prognozy przedstawione przez spółkę w prospekcie emisyjnym.

Jak pisze spółka w komunikacie, wzrost przychodów i zysków w roku 2006, był spowodowany rozpoczęciem i rozwijaniem przez Netmedia S.A. działań w obszarze sprzedaży miejsc hotelowych przez internet i rozwojem działalności spółki w zakresie oprogramowania na rynku nieruchomości.

-Ubiegły rok był bardzo udany dla Netmedia S.A. Przeprowadzona z sukcesem publiczna emisja akcji, udany debiut akcji na GPW, podpisanie umowy z Orbisem oraz uruchomienie własnego serwisu rezerwacji on-line przełożyło się na osiągniecie wyższych od planowanych wyników- mówi Andrzej Wierzba, prezes zarządu Netmedia S.A.