Netmedia liczy na więcej w 2007 r.

Netmedia S.A. dokonała korekcji wzrostu przychodów na rok 2007 r. Wyniosą one 10,5 mln zł, a nie 6,1 mln zł. jak zakładano w październiku zeszłego roku w prospekcie emisyjnym.

Narastająco przychody ze sprzedaży Netmedia S.A. za 2006 r. wyniosły 3,52 mln zł, a zysk netto 857 tys. zł.

Od początku tego roku spółka dokonała akwizycji dwóch podmiotów: eHotele.pl Sp. z o.o. i Travelling on-line. W pierwszym przypadku Netmedia S.A. zakupiła 100% udziałów, w drugim zakupiła prawa do domen i serwisów działających w ich obrębie.

Patrz także: Netmedia: Spełnia się marzenie prezesa Rozłuckiego