Netmedia: 2,45 mln zł przychodu i 649 tys. zł zysku netto za trzy kwartały

Przychody netto ze sprzedaży narastająco za trzy pierwsze kwartały 2006 roku wyniosły 2,454 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2005 roku 544 tys. zł. Zysk netto w tym okresie osiągnął wartość 649 tys. zł w porównaniu do 70 tys. zł za trzy kwartały 2005 roku.

- Za pierwsze trzy kwartały tego roku Netmedia SA uzyskała 2,45 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi blisko 90% wartości podanej w prognozach na rok 2006, a zysk netto wyniósł 649 tys. zł., co stanowi 80% wielkości zysku netto prognozowanej na bieżący rok. W związku z tak dobrymi wynikami trzech pierwszych kwartałów rozważamy zwiększenie prognozy przychodów ze sprzedaży na rok 2006 - mówi Andrzej Wierzba, prezes zarządu spółki.

3 listopada miało miejsce pierwsze notowanie akcji Spółki na GPW. Do obrotu giełdowego wprowadzonych zostało 9.065.000 akcji. W wyniku emisji przeprowadzonej na początku października Netmedia SA pozyskała 5 mln zł, które zostaną przeznaczone na przejęcia innych podmiotów, poprawę infrastruktury, budowę nowych serwisów i usług oraz a zwiększenie środków obrotowych.

W 2005 roku przychody Netmedia SA wyniosły 883 tys. zł, a zysk netto 135 tys. zł. Prognozy przedstawione przez Netmedia w prospekcie emisyjnym zakładają, iż przychody ze sprzedaży wniosą w 2006 roku 2,753 mln zł, zaś zysk netto 809 tys. zł.