Netizens dla MDclickTM i amerykańskich pacjentów

Ok. 10 tysięcy pacjentów ze stanów New York i New Jersey zostało objętych pilotażowym programem profilaktyki zdrowotnej i redukcji kosztów leczenia. Projekt został oparty o system zarządzania medycznymi danymi - MDclickTM, który stworzony i wdrożony został przez polską agencję interaktywną Netizens.

System przygotowany przez agencję Netizens pozwala na zintegrowanie danych o pacjencie wprowadzanych przez lekarzy, towarzystwa ubezpieczeniowe, laboratoria i apteki. Poza podstawowymi informacjami z kart zdrowia pacjenta (jak przebyte choroby czy dotychczasowe leczenie), MDclick pozwala na zarządzanie zespołami chorobowymi, analizę wyników badań pacjentów według kryteriów norm i odchyleń chorobowych a także wprowadzenie przypomnień o badaniach.

"Nad stworzeniem systemu pracowaliśmy blisko rok" - powiedział Witold Kempa, Dyrektor Zarządzający agencji Netizens.

System MDclikTM skierowany jest przede wszystkim do ubezpieczalni, które dzięki niemu mogą kontrolować wydatki na opiekę medyczną grup jak i poszczególnych pacjentów, a także będą mogły zaobserwować realny spadek kosztów medycznych osób objętych programem.

"MDclickTM daje nam możliwość na szersze i bardziej wnikliwe spojrzenie na zdrowie naszego społeczeństwa. Dzięki racjonalnemu zarządzaniu danymi zdrowotnymi mamy szanse na zapobieganie chorobom poprzez kontrolowanie czynników ryzyka, zapobieganie konsekwencjom choroby poprzez jej wczesne wykrycie a ze względu na niższe koszty profilaktyki niż leczenia, zwłaszcza w przypadku chorób przewlekłych, redukcję nakładów pieniężnych niezbędnych na opiekę zdrowotną" - powiedział Jasper Chaffin, President MDclickTM.

Prawdopodobnie za około pół roku agencja ujawni kolejny projekt wykonany dla innego amerykańskiego zleceniodawcy. Działalność na zachodnim rynku możliwa jest dzięki temu, że Netizens posiada swojego przedstawiciela w USA.