Netia ze stratą

Skonsolidowane przychody operatora telekomunikacyjnego, według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, wyniosły w III kw. 2003 roku rozliczeniowego 179,1 mln zł. W okresie lipiec-wrzesień 2003 strata netto spółki wyniosła 824,6 mln zł.

Na wysokość straty miała wpływ korekta w wysokości 799,7 mln zł, aktualizująca wartość aktywów. W III kw. 2003 roku przychody od klientów biznesowych stanowiły 60 proc. wpływów z działalności telekomunikacyjnej operatora. Przychody operatora za okres styczeń-wrzesień 2003 r. wzrosły o 14 proc. do 518,3 mln, wobec 456,2 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Strata netto za pierwsze trzy kwartały 2003 r. wzrosła o 12 proc. do 920,3 mln zł. Rok wcześniej sięgnęła 823,5 mln zł.