Netia z zyskiem netto 263,9 mln zł w 2010 roku

Netia SA ogłosiła swoje wyniki finansowe z roku 2010. Firma podaje, że udało jej się zrealizować wszystkie założenia finansowe rocznej prognozy. Wzrosły przychody i zyski oraz udział spółki w rynku. Firma prognozuje dalszy rozwój w roku 2011.

Udział Netii w rynku wzrósł w ciągu roku z 11,5 do 13,1 proc.

Polecamy:

Zobacz też:

Kluczowe wskaźniki za IV kwartał i 2010 rok (źródło: prezentacja wyników finansowych Netii)

Netia uzyskała w 2010 roku zysk netto wysokości 263,9 mln złotych, a skorygowany zysk netto w kwocie 55,6 mln. Zysk EBITDA wyniósł 586 mln, a skorygowany EBITDA 359 mln. Zysk operacyjny EBIT osiągnął 286 mln, a skorygowany EBIT, bez odwrócenia odpisu aktualizacyjnego, 65 mln.

Przychody Netii w 2010 roku osiągnęły kwotę 1,569 mld zł i wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 4 procent. Zysk netto wzrósł do 263,9 mln z 88,7 mln w roku 2009. Skorygowany zysk EBITDA wzrósł natomiast o 18 procent. Nakłady inwestycyjne wyniosły 200 mln.

W IV kw. 2010 roku zysk netto wzrósł dzięki odwróceniu części wcześniejszych odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych Spółki, na kwotę 221,2 mln zł (łącznie w latach 2000 - 2006 Netia odpisała wartość aktywów trwałych na kwotę ponad 1,3 mld zł) - podaje Netia.

Udziały Netii w rynku

31 grudnia 2010 Netia miała 690 247 klientów usług szerokopasmowych, co stanowiło 6-procentowy wzrost w stosunku do ich liczby z września 2010. Oznacza to, że Netia ma 11,5 proc. udziału w tym segmencie rynku. Liczba klientów usług głosowych wzrosła do 1,231 mln , co stanowi wzrost o 6 procent w stosunku do wyniku z przed roku.

Łączny udział spółki w rynku wzrósł w ciągu roku z 11,5 do 13,1 proc. Netia podaje, że pod koniec 2010 roku posiadała 512 uwolnionych węzłów LLU (lokalne pętle abonenckie TP) z dostępem do około 4,3 mln linii oraz 126 895 klientów usług szerokopasmowych.

Prognozy Netii na przyszłość

Takie wyniki dają Netii spore możliwości rozwoju. Spółka planuje wzrost liczby klientów jej szerokopasmowego Internetu do 780 - 800 tysięcy. W planach jest także uwolnienie kolejnych węzłów LLU, aż do liczby 700 do końca 2011 roku. Netia liczy w tym roku na ponad 1,61 mld zł przychodu, EBITDA powyżej 405 mln, EBIT powyżej 70 mln. Wydatki inwestycyjne mają wynosić 230 mln.

W rok 2011 patrzymy z optymizmem, oczekujemy, iż pozycja finansowa Spółki będzie jeszcze silniejsza dzięki wysokiemu poziomowi generowanych wolnych przepływów pieniężnych, prognozowanych na bieżący rok na poziomie ponad 170 milionów złotych - powiedział Mirosław Godlewski, Prezes Zarządu Netii.