Netia: wzrost przychodów z usług pozagłosowych

Akcjonariusze Netii mogą liczyć na dywidendę. Przychody spółki za 2004 rok wyniosły 897,2 mln zł, co stanowi wzrost o 28% w porównaniu do 2003 roku. Zysk netto wzrósł zaś o 17,7% i wyniósł 159,153 mln zł.

W IV kwartale 2004 roku spółka odnotowała przychody w wysokości 231 mln zł, co stanowi o wzroście w stosunku do tego samego okresu w 2003 roku o 25%. Zysk netto za sam IV kwartał wyniósł 45,7 mln zł.

2004 rok był bardzo dobry dla Netii. Rosły wszystkie wskaźniki. Przychód, wynik netto, oraz EBITDA, która wyniosła 324,9 mln zł i wykazała wzrost o 61% w stosunku do 2003 roku. EBITDA za IV kwartał 2004 roku wyniosła 81,5 mln zł.

Przychody od klientów biznesowych stanowiły aż 72% przychodów z działalności telekomunikacyjnej. Liczba linii dzwoniących wzrosła do 424 802. Jeszcze w 2003 roku było ich o prawie 65 tys. mniej. Liczba linii biznesowych wyniosła 145 658.

Średni miesięczny przychód na linię zmniejszył się o 8% do kwoty 105 zł w IV kwartale 2004 roku. Spadek przychodu na linię odzwierciedla ogólny trend obniżki taryf.

Przychody z pośrednich usług głosowych, transmisji danych, rozliczeń międzyoperatorskich, usług hurtowych, usług sieci inteligentnej oraz pozostałych usług telekomunikacyjnych stanowiły aż 38% przychodów z działalności telekomunikacyjnej. Przychody z tych produktów wzrosły do kwoty 339,6 mln zł, to jest aż o 70% w porównaniu z 2003 rokiem.

Jak przyznał Kent Holding, członek zarządu do spraw finansowych, Netia przygotowuje się do przetargu na nowe częstotliwości GSM i UMTS. Poszerzanie oferty spółki - obok konsolidacji polskiego rynku telekomunikacyjnego i wzrosty efektywności - jest elementem strategii Netii.