Netia: wzrosły przychody i liczba klientów

W I kw. br. przychody operatora wyniosły 212 mln zł i były 32% wyższe niż w I kw. 2003 r. Zysk operacyjny Netii wzrósł natomiast do 23,6 mln zł. „To bardzo obiecujący początek roku” – twierdzi Wojciech Mądalski, prezes zarządu Netii.

Wzrost w głównej mierze Netia zawdzięcza większej sprzedaży tradycyjnych usług głosowych. Liczba obsługiwanych przez operatora linii na koniec marca przekraczała 424,6 tys. wobec 345,4 tys. rok wcześniej. Dane te uwzględniają jednakże 60,1 tys. linii przejętego przez Netię El-Netu. Udział tzw. linii biznesowych w ogólnej liczbie wzrósł do 33%. Obsługa klientów z tego segmentu przyniosła 67% ogólnych przychodów Netii z działalności telekomunikacyjnej.