Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Netia: szybszy dostęp do internetu

Jak poinformowali nas przedstawiciele Netii, firma bezpłatnie zwiększyła przepustowość łączy ADSL dla klientów usługi Net24. Obecnie pobieranie danych przez użytkownika tej usługi odbywa się z prędkością 640 kb/s, natomiast prędkość danych wysyłanych wynosi 160 kb/s. Wprowadzona zmiana nie wymaga rekonfiguracji modemu użytkownika.

Transfer wysyłanych i pobieranych danych został zwiększony w dniu dzisiejszym. Z atrakcyjniejszych parametrów skorzystać mogą użytkownicy usługi Net24. Dodajmy, że usługa jest skierowana do abonentów Netii posiadających zarówno linie analogowe, jak i linie ISDN.

Teraz użytkownicy mogą wysyłać dane z prędkością 160 kb/s. Parametry pobierania zwiększone zostały do 640 kb/s.

Przypomnijmy również, że od 1 lipca br. operator wprowadził promocyjną opłatę aktywacyjną dla usługi Net24. Wynosi ona 1 zł netto (1,22 zł brutto). Z kolei miesięczna opłata abonamentowa to 130 zł brutto dla klientów indywidualnych i instytucji kulturalno-oświatowych oraz 158,60 zł brutto dla firmy i innych instytucji.

Netia wprowadziła usługę szerokopasmowego dostępu do internetu w technologii ADSL 15 kwietnia br.