Netia przejmie TDC Internet

Za jednego z głównych kandydatów do przejęcia TDC IP uważana była grupa GTS. Stanie się jednak inaczej. Wczoraj Netia Świat, spółka holdingu Netia, zawarła umowę w sprawie zakupu 100% akcji TDC Internet Polska. Zarządy Netii i duńskiego TDC Internet A/S - właściciela TDC IP - ustaliły, że transakcja przy spełnieniu określonych warunków zostanie zamknięta do 15 kwietnia br.

Na mocy umowy Netia Świat przejmie 17,4 mln akcji TDC IP o wartości nominalnej 10 zł każda. Zakup TDC IP wzmacnia pozycję Netii na rynku usług dostępu do Internetu świadczonych klientom biznesowym i umożliwia spółce poszerzenie oferty o zaawansowane usługi transmisji danych oraz hostingu. TDC Internet kontroluje obecnie siedem spółek internetowych: Polbox, Pik Net, Publiczny Dostęp do Internetu, Multinet, Internet Data Systems, Polska On-Line Holding i Polska On-Line. Jeśli transakcja dojdzie do skutku TDC IP nie będzie świadczyć już usług pod dotychczasową marką. W grudniu 2002 r. z TDC IP wycofał się Softbank. Za 49% akcji spółki, które objęła TDC Internet A/S, integrator otrzymał 70 mln zł.

TDC to już kolejna internetowa inwestycja Netii. W 1999 r. firma przejęła kontrolę nad spółką TopNet świadczącą usługi internetowe poprzez 28 oddziałów w całej Polsce.