Netia otwiera postępowanie układowe

Netia Holdings wraz z dwoma spółkami zależnymi (Netią Telekom i Netią South) jutro złoży wniosek o wszczęcie postępowania układowego z obligatariuszami. Propozycja Netii zakłada zamianę części zobowiązań akcjami spółki i zmniejszenie wartości zadłużenia do 10% jego pierwotnej wartości oraz rozłożenie ich spłaty na 10 lat.

Propozycja układowa Netii nie jest zbyt atrakcyjna dla obligatariuszy. Zakłada spłatę części zobowiązań akcjami spółki oraz zmniejszenie wartości zadłużenia do 10% jego pierwotnej wartości i rozłożenie ich spłaty na 10 lat. "W ciągu pierwszych czterech lat nie będzie dokonywana spłata zobowiązań spółek Netii Holdings, w ciągu piątego i szóstego roku zostaną spłacone zobowiązania w wysokości 8,5% zredukowanych należności objętych układem, w ciągu siódmego i ósmego roku zostaną spłacone zobowiązania w wysokości 17% zredukowanych należności objętych układem, zaś w ciągu dziewiątego i dziesiątego roku zostaną spłacone zobowiązania w wysokości 24,5% zredukowanych należności objętych układem".

Dzisiaj akcjonariusze Netii mieli głosować nad kwestią podwyższenia jej kapitału poprzez emisję 600 mln akcji. Emisja przeznaczona dla obligatariuszy spółki może uratować zadłużoną Netię przed bankructwem, pod warunkiem że zdecydują się oni objąć nowe akcje. Na dzisiejszym NWZA Netii Holdings podjęto decyzję o przełożeniu spotkania do 5. marca z powodu toczących się rozmów pomiędzy obligatariuszami a zarządem spółki. Obligatariusze chcieliby objąć 92,5% udziałów w Netii, w zamian za wierzytelności spółki. Akcjonariusze firmy (Telia i Warburg Pincus) zamierzają natomiast zachować 9,5% udziałów w telekomunikacyjnej spółce i w okresie późniejszym podwyższyć go do 15%.

Zadłużenie Netii wobec obligatariuszy sięga 850 mln USD. Skonsolidowana strata netto Netii Holdings w 2001 roku wzrosła prawie trzykrotnie do 1,27 mld zł. Łączne przychody ze sprzedaży za ubiegły rok wyniosły 536,5 mln zł.