Netia odroczona

Sąd odroczył do 8 sierpnia br. rozprawę w sprawie zatwierdzenia układu dla Netii Holdings. Powodem jest koniecznmość zapoznania się prze sąd z dodatkową wyceną spółki, przedstawioną przez dążący do jej upadłości fundusz Sisu.

Wydział XVII Gospodarczy ds. Upadłościowo-Układowych Sądu Rejonowego dla Warszawy odroczył na dzisiejszym posiedzeniu do 8 sierpnia rozprawę w sprawie zatwierdzenia układu pomiędzy wierzycielami Netii Holdings a spółką. Powodem odroczenia rozprawy jest konieczność zapoznania się stron i sądu z dodatkowymi, przedstawionymi dzisiaj dokumentami.

Według informacji przedstawicieli operatora przedstawił je amerykański fundusz Sisu. Fundusz posiadający kilka procent obligacji Netii Holdings dąży do upadłości operatora i chce przed sądem wykazać, że zyskałby na takim obrocie rzeczy więcej niż w wyniku przewidywanej układem konwersji. W tym celu, specjalizujący się w podobnych sprawach fundusz typu stres fund przedstawić miał dodatkowe wyceny Netii Holdings oraz oceny poprzednich wycen.

Pod koniec czerwca br. wierzyciele posiadający prawa do 93,5% długu Netii Holdings poparli układ. Układ przewiduje umorzenie 91,3% należności objętych układem, wierzyciele Netii obejmą w zamian akcje nowej emisji akcji serii H, które stanowić będą po restrukturyzacji 91% kapitału zakładowego. Pozostała część ma zostać spłacona w rocznych ratach od 2007 do 2012 roku. Zatwierdzony już został także układ dla Netii Telekom, na głosowanie czeka jeszcze Netia South.