Netia nadal na Nasdaq

Zarząd Nasdaq zadecydował o utrzymaniu notowań kwitów depozytowych Netii. Do 9 lipca br. Netia musi przedstawić m.in. dokumenty o zatwierdzeniu układu przez wierzycieli i harmonogram restrukturyzacji; po tym terminie komisja kwalifikująca Nasdaq wyda ostateczną decyzję, czy papiery jedynej polskiej spółki na Nasdaq National Market nadal będą w obrocie na tej giełdzie.

Pod koniec marca zarząd Nasdaq przesłał Netii informację o tym, że w związku z niespełnianiem wymogów obrotu na tym rynku przez kwity depozytowe (ADR) spółki, zostaną one wycofane z notowań. Netia wniosła w tej sytuacji o przesłuchanie przed komisją kwalifikującą giełdy, w celu zmiany tej decyzji.

Przesłuchanie odbyło się 18 kwietnia br., a obecnie komisja Nadaq przekazała Netii wiadomość o pozytywnym rozpatrzeniu jej wniosku. Do 9 lipca br. Netia musi jednak przedstawić dokumenty potwierdzające zatwierdzenie układu przez wierzycieli, postanowienie sądu o otwarciu postępowania układowego i zatwierdzeniu planu restrukturyzacji lub zgodę większości wierzycieli na wycofanie z postępowania układowego i uczestnictwo w zamianie obligacji na akcje spółki. Ponadto Netia została zobowiązana do przedstawienia harmonogramu restrukturyzacji oraz terminu w którym spółka zacznie ponownie spełniać wymogi regulaminu Nasadaq.