Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Netia ma CRM

Netia jest pierwszym polskim operatorem telekomunikacyjnym wyposażonym w CORE (od focus on COst and Revenue), zintegrowany system typu Customer Relationship Management (CRM).

System CORE ma służyć lepszej obsłudze klientów przy zmniejszeniu kosztów operacyjnych. Pierwsza część nowej platformy została uruchomiona 7 kwietnia 2002 roku dla klientów korzystających z usług międzystrefowych Netii. Objęcie wszystkich klientów firmy nowym systemem jest przewidywane do końca br. Zwrot kosztów wprowadzenia systemu CRM obliczony został na 2-3 lat. Integrację obejmującą system obsługi klienta Clarify i systemu billingowy Geneva nadzorowała firma Accenture.

Konsultanci call center Netii uzyskali bezpośredni dostęp do pełnych danych klienta, historii jego kontaktów z firmą, faktur i płatności. Nowy system daje jednocześnie możliwości analizowania i usprawniania wprowadzonych procesów.