Netia i TP S.A. według URT

Prezes URT wydał decyzję określającą warunki połączenia oraz wzajemnego korzystania z sieci telekomunikacyjnych między Netią 1 i TP S.A.

Wysokość stawek i definicje połączeń w stosunkach między operatorami będą obecnie odpowiadać warunkom określonym w stanowisku prezesa URT z sierpnia br. Decyzja nosi datę piątkową i ma rygor natychmiastowej wykonalności. Stronom przysługuje na odwołanie do Sądu Antymonopolowego dwa tygodnie.