Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Netia dzierżawi łącza dla Telii

Spółka zależna Netii Holdings, Netia Telekom S.A., zawarła umowę o wartości 16 mln USD ze spółką zależną Telii International Carrier Poland, Prima Communications, na mocy której wydzierżawi jej na 15 lat dwa trakty kanalizacji teletechnicznej Warszawa - Kiełbaskowo.

Trakty będą udostępnione Telii nie później niż do 30 czerwca 2002 roku - podała Netia w komunikacie. Ponadto, w okresie obowiązywania umowy Netia zaoferuje Telii za dodatkowym wynagrodzeniem usługi dodane, takie jak instalacja i utrzymanie światłowodów oraz usługi kolokacyjne na trasie wydzierżawionych traktów.

Umowa pomiędzy kontrahentami wejdzie w życie najpóźniej do 15 kwietnia br. Netia poinformowała, iż "podpisana umowa jest zgodna ze strategią Netii zakładającą rozszerzenie wachlarza świadczonych usług o komercyjne usługi sieciowe, wykorzystując możliwości sieci szkieletowej Netii łączącej dwanaście największych miast w Polsce".