Netia dzierżawi łącza dla Telii

Spółka zależna Netii Holdings, Netia Telekom S.A., zawarła umowę o wartości 16 mln USD ze spółką zależną Telii International Carrier Poland, Prima Communications, na mocy której wydzierżawi jej na 15 lat dwa trakty kanalizacji teletechnicznej Warszawa - Kiełbaskowo.

Trakty będą udostępnione Telii nie później niż do 30 czerwca 2002 roku - podała Netia w komunikacie. Ponadto, w okresie obowiązywania umowy Netia zaoferuje Telii za dodatkowym wynagrodzeniem usługi dodane, takie jak instalacja i utrzymanie światłowodów oraz usługi kolokacyjne na trasie wydzierżawionych traktów.

Umowa pomiędzy kontrahentami wejdzie w życie najpóźniej do 15 kwietnia br. Netia poinformowała, iż "podpisana umowa jest zgodna ze strategią Netii zakładającą rozszerzenie wachlarza świadczonych usług o komercyjne usługi sieciowe, wykorzystując możliwości sieci szkieletowej Netii łączącej dwanaście największych miast w Polsce".