Netia: dość trudny drugi kwartał

Słabsze wyniki Netii nie zaskoczyły. Spadają przychody branży telekomunikacyjnej ze względu na malejące ceny tradycyjnych usług głosowych. Średni miesięczny przychód Netii na linię w odniesieniu do bezpośrednich usług głosowych zmniejszył się o 14% do kwoty 84 zł w II kwartale 2006 roku w porównaniu do 98 zł w II kwartale 2005 roku. - $Trend ten przyspieszył głównie ze względu na decyzje nowego Regulatora$ - komentował wyniki prezes Netii, Wojciech Mądalski na czwartkowej konferencji. Uczucia prezesa do decyzji UKE są mieszane, jednak z przewagą aprobaty.

- Zauważamy dwa trendy: odpływ klientów od telefonii stacjonarnej do usług moblinych i spadające taryfy, co ma wpływ na nasze wyniki finansowe. Spodziewamy się, że trendy te będą się utrzymywać - mówił na czwartkowej konferencji prezes Netii.

Przyznał, że te trendy to dobra wiadomość dla klientów, jednak dla firm telekomunikacyjnych stanowi wyzwanie. - Regulator jest zdeterminowany do obniżenia stawek międzyoperatorskich, w wyniku czego może się zwiększyć agresywność cenowa graczy na tym rynku, a to wpłynie na dalsze obniżanie średnich przychodów z każdej linii.

- Regulator [Urząd Komunikacji Elektronicznej] robi bardzo dużo, by takim firmom jak nasza było lepiej na rynku. Pozytywnych dla nas działań jest więcej niż tych, które nas bolą. Dobre decyzje to te, które mają umożliwić innym operatorom dostęp do infrastruktury TP SA, takie jak te umożliwiające dostęp do lokalnej pętli abonenckiej poprzez dostęp do węzłów sieci telekomunikacyjnej na potrzeby usług szerokopasmowej transmisji danych (tzw. Bit Stream Access), czy hurtowa odsprzedaż abonamentu. Te decyzje umożliwią alternatywnym operatorom zaatakowanie abonentów TP SA w oparciu o infrastrukturę TP SA. Potencjalnie poszerzy się baza naszych klietów.

Przychody Netii za I półrocze 2006 roku wyniosły 421,7 mln zł, wykazując spadek o 4% w porównaniu z I półroczem 2005 roku. Przychody za II kwartał 2006 roku wyniosły 203,3 mln zł, wykazując spadek o 9% w stosunku do II kwartału 2005 roku.

Wojciech Mądalski przewiduje, że w drugiej połowie br. Netia wróci do trendu wzrostowego ze względu na wysokość przychodów. - Tak naprawdę wynik poniesionych ostatnio inwestycji będzie odczuwalny w kolejnych latach. Netia w szczególności liczy na zwiększenie się bazy klientów dzięki wygranemu przetargowi na wykorzystanie technologii WiMax. -Pierwsze przychody pojawią się już w tym roku - zapowiedział Mądalski. Do końca roku Netia chce skończyć instalacje stacji bazowych, by móc oferować swoje usługi w 80 miastach. Drugi projekt, który ma pomóc Netii zwiększyć przychody to P4. Więcej: Niepewny termin startu P4.

EBIDTA za I półrocze 2006 roku wyniosła 117,2 mln zł, osiągając marżę EBITDA na poziomie 27,8%. EBITDA za II kw. 2006 roku wyniosła 58,4 mln zł, osiągając marżę EBITDA na poziomie 28,8%.

Strata netto za I półrocze 2006 roku. wyniosła 23,3 mln zł. Strata netto za II kw. 2006 roku wyniosła 12,8 mln zł (3,2 mln euro).

Przychody ze sprzedaży produktów telekomunikacyjnych innych niż tradycyjne, bezpośrednie usługi głosowe zwiększyły swój udział w przychodach z działalności telekomunikacyjnej w II kwartale br. do 49%, osiągając wartość 98,8 mln zł, z poziomu 44% w II kwartale 2005 roku. Udział przychodów z ich sprzedaży wzrósł w I półroczu 2006 roku do poziomu 49% z poziomu 42% w I półroczu 2005 roku. - Znieczulamy się na to, co się dzieje po stronie głosu - skomentował prezes Netii.

Przychody od klientów biznesowych stanowiły odpowiednio 75% i 76% przychodów z działalności telekomunikacyjnej w II kw. 2006 r. i I półroczu 2006 roku.

Liczba linii dzwoniących spadła do 404 451 na dzień 30 czerwca 2006 roku w porównaniu do 423 678 linii dzwoniących na dzień 30 czerwca 2005 roku. Udział linii biznesowych w stosunku do wszystkich linii dzwoniących wzrósł do 38,6%.

Liczba aktywnych portów ADSL wzrosła do 46.566 na dzień 30 czerwca 2006 roku w porównaniu do 31.470 portów na dzień 30 czerwca 2005 roku, osiągając 12% udział w liczbie linii dzwoniących ogółem. Netia nie ma zamiaru rozdzielać usług dostępu do internetu od telefonii stacjonarnej.