Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Netia bez Srebernika

Prezes zarządu Netia Holdings zrezygnował ze stanowiska. Meir Srebernik odejdzie ze spółki z końcem roku.

Meir Srebernik pracował dla Netii przez sześć lat. Wczoraj poinformował, że nie przedłuży umowy o pracę. Srebernik doprowadził Netię do pozycji największego, niezależnego operatora telekomunikacyjnego w Polsce. Pod jego kierownictwem spółka weszła do notowań na NASDAQ, stając się pierwszą polska firmą notowaną na amerykańskim rynku spółek nowych technologii oraz na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.

Analitycy uważają, że rezygnacja Srebernika jest związana ze zmianami w akcjonariacie spółki. Telia AB, szwedzki narodowy operator telekomunikacyjny, obecnie ma ponad 48 procent udziałów firmy i powiększył swoja reprezantację w radzie nadzorczej. Najprawdopodobniej będzie dążył do obsadzenia stanowiska prezesa zarządu przez swojego kandydata i zmiany polityki finansowej Netii.