NetTrack: polski internauta przestaje być mężczyzną

Z internetu korzysta 28,1% Polaków w wieku ponad 15 lat. W poprzedniej fali badania było to 28,6%. Ten wynik nie napawa optymizmem. Zamiast zbliżać się do granicy 10 milionów, ubyło kolejnych kilkadziesiąt tysięcy internaytów. Przynajmniej według deklaracji odpytanych przez firmę MillwardBrown SMG/KRC respondentów.

Według najnowszej fali badań z września-listopada 2005 MillwardBrown SMG/KRC:

...polski internauta przestaje być mężczyzną

Liczba internautek powoli, ale rośnie.

jest środowiskiem już prawie idealnie na równi podzielonym pomiędzy kobiety i mężczyzn. Żeńska część stanowi 49,49% użytkowników, a męska odpowiednio 50,51%. W poprzednich badaniach dotyczących okresu sierpień - październik SMG/KRC kobiety osiągnęły 49,2%, a mężczyźni 50,8%.

...wiek bez większych zmian

Wiek internautów w zasadzie się nie zmienia. Nadal najsilniejszą grupą są osoby w wieku od 15 do 24 lat. Ich udział w korzystaniu z internetu to aż 44,7%. Drugą co do wielkości grupą są ludzie w średnim wieku od 25 do 39 lat. Stanowią oni 31,2% populacji użytkowników. Osoby w wieku od 40 do 59 lat to 22,1% populacji, a najmniejszą grupę - jednak minimalnie rosnąca od ostatnich badań - stanowią osoby po 60 roku życia z 2% udziałem w grupie.

...8,37 mln użytkowników

Ogólna liczba internatów w skali rocznej maleje. Od poprzedniej fali badań SMG/KRC o 0,5%, ale od września o 1,1% zmniejszyła się liczba użytkowników internetu. Wynosi teraz 28,1% populacji Polski. Na 9068 ankiet tylko w 2550 była mowa o korzystaniu z sieci.

NetTrack: polski internauta przestaje być mężczyzną

...gdzie korzystamy?

Nadal Polacy najczęściej korzystają z internetu w domu. Do tego przyznaje się już 67,4% użytkowników. Praca i miejsce nauki są na kolejnych miejscach i mają odpowiednio 24,1% i 20,1%. Częściej wykorzystywane jest połączenie z internetem u znajomych niż w kawiarence internetowej. Z tego pierwszego korzysta 14,1% respondentów, natomiast z usług w kawiarenkach czy sklepach internetowych 10,26%.

NetTrack: polski internauta przestaje być mężczyzną

...jak się łączymy?

Rośnie liczba użytkowników, którzy korzystają w łączeniu się z internetem ze stałego łącza. W ostatniej fali badań było to 53,1% całości połączeń z internetem. Teraz jest to już 55,3%. Stało się to kosztem mniejszej ilości połączeń modemowych. Z 11% całości połączeń w okresie sierpień-październik, spadły one do 9,7%. Więcej natomiast jest użytkowników, którzy nie wiedzą w jaki sposób się łączą z internetem - 1,68% - niż takich, którzy dokonują połączeń poprzez telefon komórkowy obsługujący WAP/GPRS.

NetTrack: polski internauta przestaje być mężczyzną

...wykształcenie internautów?

Największa grupa internautów to ludzie z wykształceniem średnim. Obejmuje ona prawie połowę wszystkim respondentów - 47,3%. O połowę mniej, a więc 24,2% stanowią ludzie z wykształceniem podstawowym. Na następnej pozycji plasują się ludzie po studiach.

NetTrack: polski internauta przestaje być mężczyzną

...częściej!

Pomimo tego, że liczba internautów od ostatnich badań zmalała, częstotliwość korzystania z internetu wzrosła. Wchodzi nas mniej, ale robimy to częściej. W fali badań sierpień-październik codziennie bądź prawie codziennie deklarowało korzystanie z internetu 53,7% respondentów. Teraz przyznaje się do tego już 55,1%. Ponad 90% pytanych osób łączy się z siecią przynajmniej raz na tydzień - w tym 23,7% kilka razy w tygodniu. Tylko 1,1% respondentów odwiedza strony www rzadziej niż raz na miesiąc.

NetTrack: polski internauta przestaje być mężczyzną

...co znasz, co odwiedzasz?

Ankietowani zostali także zapytani o znane im internetowe marki. I przy badaniu znajomości spontanicznej i przy pytaniach wspomaganych kartką o odwiedzenie danej witryny w ostatnim miesiącu wygrał portal Onet.pl. Odpowiednio w pierwszej kategorii zajął 76,9% i w drugiej 71,2%. Przy wskazywaniu spontanicznym drugie miejsce zajęła Wirtualna Polska - z wynikiem 68,8%, a trzecie Google - 50,6%. W drugiej kategorii role się odwróciły i bardziej znana-odwiedzana niż Wirtualna Polska okazała się strona Google - ale tylko o 0,1%. Znane marki to poza tym Interia, Allegro i O2.

NetTrack: polski internauta przestaje być mężczyzną
NetTrack: polski internauta przestaje być mężczyzną

Poprzednie wyniki

***

Autoką tekstu jest Anna Sulewska-Toczyska