NetTrack po zmianach: ponad 9 mln internautów

Wyniki badania NetTrack, realizowanego przez MillwardBrown SMG/KRC, mają niebagatelny wpływ na postrzeganie polskiego internetu. Na ich bazie estymowana jest liczba użytkowników - tzw. real users - dla poszczególnych witryn w badaniu Megapanel. Zmiany wprowadzone w metodologii badania sprawiły, że podawana liczba internautów wyraźnie skoczyła. O ile w poprzedniej fali badania mowa była o 8,37 milionach użytkowników, obecnie ich liczba sięgnęła 9,2 miliona. Pozostaje mieć nadzieję, że wyniki badania NetTrack po dokonaniu zmian metodologicznych, są i będą bardziej precyzyjne.

Pokazywane w badaniu Megapanel PBI/Gemius, będącym standardem badań internetu w Polsce, liczby użytkowników poszczególnych witryn internetowych, obliczane są na podstawie dwóch informacji bazowych: względnego zasięgu tych witryn oraz wyniku badań SMG/KRC NetTrack dotyczących ogólnej liczby internautów w Polsce. Gdy rośnie estymowana przez SMG/KRC liczba internautów, rośnie liczba użytkowników dla poszczególnych witryn. Taki efekt dało się zaobserwować w styczniowych wynikach Magapanelu, gdzie dla pierwszych dwudziestu witryn o największej liczbie użytkowników znacząco wzrosła liczba użytkowników. Dla Onetu skoczyła o nieco ponad 834 tys., dla Google o prawie milion bo o 984,5 tys., dla Wirtualnej Polski o 754 tys., dla Interii o 678 tys. dla Allegro zaś o 603,6 tys., by wymienić tylko pierwszą piątkę. Wagę tego badania nie sposób więc przecenić.

Lepsze wrogiem dobrego

Kuba Antoszewski, PR Manager firmy MillwardBrown SMG/KRC tłumaczy, że należy się wstrzymać z wnioskami dotyczącymi penetracji polskiego internetu. - Po kilku miesiącach realizacji badania będziemy widzieli, jaka jest realna dynamika zmiany.

Wyjaśnia, jakie zmiany w badaniu NetTrack zostały wprowadzone i jaki był ich sens: - Od początku bieżącego roku badanie NetTrack jest realizowane jako wywiad CAPI - ankieter jest wyposażony w przenośny komputer, na którym wypełnia elektroniczną ankietę. Winiety witryn internetowych objętych badaniem prezentowane są badanym na ekranie komputera, w miejsce dotychczasowych drukowanych kart. Pytania o znajomość witryn są zadawane wszystkim respondentom, a nie tylko korzystającym z internetu jak dotychczas.

Najważniejsza zmiana dotyczy sposobu doboru respondentów. - Dotychczasowa próba była próbą imienną losową z rezerwą random rout, co oznacza, że jeśli wylosowany do badania człowiek był w danym momencie niedostępny, ankieter zastępował go innym - z tej samej miejscowości, tej samej płci i w tej samej kategorii wieku. Obecnie respondenci do badania są dobierani z próby imiennej losowej do wyczerpania, co oznacza, że wylosowana próba jest kilkakrotnie większa od zakładanej, a ankieterzy realizują wywiady wyłącznie ze wskazanymi osobami, nawet za cenę wielokrotnych powrotów pod wskazany adres.

Nowa metoda realizacji próby jest znacznie kosztowniejsza, podkreśla przedstawiciele SMG/KRC, ale też skutkuje próbą lepszej jakości. - W zrealizowanej próbie jest więcej osób z kategorii trudno dostępnych, czyli pracujących, z wyższym wykształceniem, lepiej uposażonych, deklarujących posiadanie telefonu komórkowego, samochodu, ale także i komputera w gospodarstwie. Stąd też nieco wyższy, niż dotychczas odsetek osób deklarujących korzystanie z internetu - wyjaśnia.

Wyniki NetTrack po zmianach

Najwiażniejszym wynikiem jest liczba użytkowników. Według deklaracji respondentów, w fali listopad 2005 - styczeń 2006 internauci stanowili aż 30% całej populacji. W efekcie otrzymaliśmy informację, że w Polsce jest 9 201 248 użytkowników internetu.

NetTrack po zmianach: ponad 9 mln internautów

Mężczyźni stanowią według badań NetTrack 51,7%, zaś kobiety 48,3% populacji internautów.

Najliczniejszą grupę wśród internautów stanowią osoby w wieku 15-24 lat. Ich udział wynosi 42,1%. Kolejną liczną grupę stanowią osoby w wieku 25-39 lat.

NetTrack po zmianach: ponad 9 mln internautów

Wyształcenie wyższe bądź średnie posiada 65,6% internautów.

NetTrack po zmianach: ponad 9 mln internautów

Codziennie lub prawie codziennie korzysta z internetu 55,7%, zaś kilka razy w tygodniu 23,1% respondentów-internautów.

NetTrack po zmianach: ponad 9 mln internautów

W domu korzysta z internetu 70,8% badanych i ten odsetek wciąż rośnie.

NetTrack po zmianach: ponad 9 mln internautów

Najczęstszym sposobem łączenie się z internetem jest stałe łącze. Zadeklarowało tak 58,8% respondentów.

NetTrack po zmianach: ponad 9 mln internautów

Pytani o znane sobie, internetowe serwisy badani najczęściej wymieniali Onet i Wirtualną Polskę.

NetTrack po zmianach: ponad 9 mln internautów

***

Poprzednie wyniki NetTrack: "NetTrack: polski internauta przestaje być mężczyzną"