NetTrack: 28,3% społeczeństwa to internauci

29,2% Polaków zadeklarowało we wrześniu, że korzysta z internetu. W całej fali lipcowo-wrześniowej stanowili 28,3% respondentów. Wzrasta przy tym liczba respondentów posiadających komputery osobiste w gospodarstwie domowym. Rok temu było to 29,7% respondentów, obecnie już 34,6%. Jednocześnie już co piąty Polak korzysta z internetu w domu. Aż 53% badanych zadeklarowało, że korzysta z szerokopasmowego dostępu do internetu.

Chyba najważniejsza informacja, jaką niesie ostatnia fala badania NetTrack, dotyczy liczby internautów korzystających z szerokopasmowego dostępu do internetu. We wrześniu ubiegłego roku jego wykorzystanie deklarowało 37,7% respondentów, obecnie już 53%, jednak trudno powiedzieć, na ile te deklaracje odpowiadają prawdzie, skoro nawet specjaliści nie są w stanie określić od jakiej przepustowości zaczyna się już szerokie pasmo. Można przypuszczać, że są to deklaracje na wyrost lub szybkość posiadanego transferu zwyczajnie zadowala użytkowników.

SMG/KRC w przesłanej analizie obserwuje, iż coraz popularniejsze stają się usługi, które wykorzystują możliwości tego połączenia, czyli m.in. słuchanie radia przez internet, ściąganie plików dźwiękowych i filmowych, korzystanie z komunikatorów.

Jak widać na poniższym wykresie, najliczniejszą grupę stanowią wśród internautów osoby ze średnim wykształceniem.

NetTrack: 28,3% społeczeństwa to internauci

Bardzo powoli, ale systematycznie rośnie liczba osób, które codziennie lub prawie codziennie korzystają z internetu. Tylko nieco ponad 4% to internauci okazjonalni, którzy raz na miesiąc lub rzadziej korzystają z internetu.

NetTrack: 28,3% społeczeństwa to internauci

Aż 64,7% respondentów deklaruje, że korzysta z internetu w domu. Wśród wszsytkich Polaków osoby takie stanowią więc 19,3% populacji.

NetTrack: 28,3% społeczeństwa to internauci
NetTrack: 28,3% społeczeństwa to internauci

Liczba internautów w Polsce od 2003 roku

Poprzednie wyniki