NetTrack: 12,7 mln internautów w Polsce

Według najnowszej fali badania NetTrack SMG/KRC (luty-kwiecień 2007) 42,3% Polaków w wieku 15-75 lat to internauci, estymując na populację to 12 mln 749 tys. osób.

Wśród internautów jest już właściciwe tyle samo kobiet co mężczyzn.

Największą grupę użytkowników internetu stanowią osoby w wieku 15-24 lata. Osoby starsze niż 60 lat to zaledwie 2,4% internautów.

Posiadanie wykształcenia średniego deklaruje 41,5% internautów, wyższego - 25,6%.

NetTrack: 12,7 mln internautów w Polsce

Większość - 79% osób - łączy się z internetem z domu, z pracy - 28%, a ze szkoły/uczelni - 15,7%. 70% osób łączących się z siecią z domu wykorzystuje w tym celu stałe łącze.

65,2% internautów korzysta z sieci codziennie, co piąty użytkownik łączy się z siecią kilka razy w tygodniu.

Osoby z długim stażem w internecie - ponad 3 lata, stanowią połowę internautów. Osoby, które korzystają z sieci od roku do 2 lat stanowią 17,1% internautów.

NetTrack: 12,7 mln internautów w Polsce

Największą spontaniczną świadomością marki może poszczycić się Onet - wymieniło ją 60,4% badanych. 58,5% podało Google, a 51,2% Wirtualną Polskę.

Na pytanie którą stronę internetową odwiedziłeś w ciągu miesiąca najczęściej padała odpowiedź Google (85,5% ankietowanych), na drugim miejscu było Onet (63,6%).

NetTrack: 12,7 mln internautów w Polsce

Badanie ankietowe metodą face-to-face przeprowadzono na próbie 4547 osób w wieku 15-75 lat, fala luty - kwiecień 2007.

Patrz także: Wyniki badania NetTrack z listopada 2006.