Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

NetSprint współpracuje z Mediaskopem w zakresie monitoringu mediów

Podpisano porozumienie pomiędzy NetSprint a Centrum Monitoringu Mediów Mediaskop zakładające możliwość wymiany i integracji danych dostarczanych przez obydwie firmy.

Firmy Netsprint oraz Centrum Mointoringu Mediów nawiązały współpracę. NewsPoint usługa dostarczana przez NetSprint.pl monitoruje ponad 2000 polskich i ponad 9000 serwisów zagranicznych, w tym portale, wortale oraz blogi. Centrum Monitoringu Mediów Mediaskop, najstarsza w Polsce firma monitorująca radio i telewizję, oferuje monitoring kilkuset ogólnopolskich i regionalnych stacji w Polsce oraz stacji zagranicznych.

Na mocy podpisanego porozumienia obydwie firmy rozszerzą pakiet swych usług. Klienci platformy NewsPoint otrzymają możliwość monitorowania internetu, prasy i RTV w ramach jednego panelu użytkownika. Na portalu Mediaskopu, oprócz dotychczasowych źródeł, dostępna będzie opcja prezentacji wyników monitoringu internetu prowadzonego w NewsPoint

Klienci obydwu firm mają możliwość bezpłatnego, dwutygodniowego przetestowania usług.

Źródło: NetSpirnt.pl