NetSprint przejęty przez Orkla Media

Norweska grupa Orkla Media przejęła kontrolę nad spółką Netsprint.pl stając się właścicielem 90,3% udziałów tej spółki. Artur Banach, prezes NetSprint.pl wyjawia, jakie nadzieje wiąże z wejściem do nowej struktury. - $ Bardzo byśmy chcieli, żeby transakcja przyczyniła się do przyspieszania realizacji naszego strategicznego celu, jakim jest bycie wiodącą firma wyszukiwawczą w naszej części Europy$. "Rzeczpospolita" - jeden z 13 dzienników Orkli w Polsce - liczy zaś na unowocześnienie swojego internetowego serwisu.

NetSprint przejęty przez Orkla Media
Orkla Media jest piątą pod względem wielkości spółką medialną w Skandynawii. Należy do koncernu Orkla.

Jest właścicielem lub współwłaścicielem gazet codziennych, czasopism, lokalnych stacji radiowych i telewizyjnych, wydawnictw elektronicznych oraz firm zajmujących się marketingiem bezpośrednim. Grupa prowadzi działalność w Norwegii, Szwecji, Danii, Finlandii, Polsce, na Litwie i na Ukrainie.

Od kilku miesięcy szuka kupca na całość lub część swoich aktywów medialnych, w tym polskich. Od połowy roku 2005 strategia Orkla Media nastawiona jest na zwiększenie swojej aktywności w nowych mediach. Koncern ma zamiar inwestować w portale wertykalne, serwis ogłoszeń drobnych oraz tematyczne serwisy internetowe, będące uzupełnieniem jego medialnej działalności.

Inwestycję w projekty internetowe na rynku skandynawskim Orkla rozpoczęła już z początkiem 1995 roku.

Orkla Media - działająca w Polsce za pośrednictwem spółki Orkla Press Polska - jest liczącym się koncernem prasowym. Pod koniec 2004 roku jego udział w rynku sprzedaży gazet wynosił 20,5%. Orkla Press Poland posiada udziały kapitałowe w 13 dziennikach. Największym z nich jest "Rzeczpospolita", pozostałe tytuły to dzienniki regionalne.

Presspublica, wydawca "Rzeczpospolitej", która dotychczas korzystała z wyszukiwarki Netsprint.pl, liczy, że teraz wyszukiwarka będzie wspomagać jej rozwój.

Zdaniem Piotra Frątczaka, wiceprezesa Presspubliki, ta współpraca może mieć znaczenie w unowocześnianiu internetowego serwisu Rzeczpospolitej Online. Według Lasse Bolandera, prezesa Orkli Media Digital, inwestycja w Netsprint.pl będzie dobrym początkiem bardziej aktywnego działania Orkli na polskim rynku nowych mediów.

Wartość transakcji nie została podana do wiadomości.

***

Na pytania o przyszłość wyszukiwarki NetSprint w nowej strukturze odpowiada prezes NetSprint.pl, Artur Banach:

NetSprint przejęty przez Orkla Media

Artur Banach, prezes NetSprint.pl

Od kiedy toczyły się negocjacje?

Pierwsze rozmowy miały miejsce w listopadzie ubiegłego roku.

Kto zainicjował rozmowy?

Inicjatywa wyszła od Orkla Media.

Co zmieni się w organizacji pracy firmy NetSprint w związku z przejęciem? Czy zmieni się siedziba firmy? Czy przewidziane są gwarancje zatrudnienia dla pracowników NetSprinta?

Podstawą rozwoju NetSprinta będzie strategia przyjęta przez zarząd pod koniec ubiegłego roku. Jednym z ważnych argumentów za transakcja były jednak liczne potencjalne obszary współpracy ze spółkami z grupy medialnej Orkli. NetSprint wchodząc w skład tej grupy w sposób naturalny będzie przejmował elementy kultury organizacyjnej korporacji, co z całą pewnością będzie korzystne dla pracowników. Widzimy też duże szanse na nowe wyzwania dla naszych pracowników związane z międzynarodowym charakterem działalności prowadzonej przez nowego właściciela.

Czy możliwe jest rozszerzenie współpracy Orkli z NetSprint również na kraje inne niż Polska?

Tak, bardzo byśmy chcieli, żeby transakcja przyczyniła się do przyspieszania realizacji naszego strategicznego celu, jakim jest bycie wiodącą firma wyszukiwawczą w naszej części Europy. Wierzymy, że potencjał polskich programistów daje gwarancje rozwoju naszego systemu również poza granicami Polski. Z pewnością silna pozycja Orkla Media na tak rozwiniętym rynku jak skandynawski oraz duże otwarcie na media elektroniczne, mogą być w tym zakresie pomocne.

Czy Orkla nie zdecydowała się przypadkiem na zakup ze względu na konkretną usługę oferowaną przez NetSprint?

O zakupie NetSprinta decydowały wszystkie rozwiązania technologiczne oferowane przez spółkę oraz jej pozycja rynkowa. Pewne usługi mogą być oczywiście łatwiej przenoszone do innych spółek w grupie, ale z pewnością żadna z nich nie miała na to decydującego wpływu.

Czy Orkla zechce wykorzystać mechanizmy NetSprinta do integracji informacji ze swoich 13 dzienników w jednym serwisie?

Włączanie NetSprinta w grupę Orkla Media będzie stosunkowo długim procesem. Trudno na obecnym etapie jednoznacznie odpowiedzieć na takie pytanie. Z pewnością będziemy poszukiwali rozwiązań, które wykorzystają połączenie potencjału dzienników Orkli z naszą wyszukiwarką.

Co oznacza przejęcie NetSprinta przez Orklę w kontekście oferty reklamowej?

Adkontekst jest pod wieloma względami lepszym systemem od AdSense dla polskich wydawców i choć jeszcze nie toczyły się szczegółowe rozmowy na ten temat to myślę, że uda nam się znaleźć dobre warunki współpracy. Osobiście jestem też głęboko przekonany, że współpraca z wszystkimi podmiotami należącymi do Orkli w Polsce przyczyni się do szybkiego rozwoju zarówno naszej oferty reklamowej jak i oferty wydawców należących do grupy.

Czy przejęcie NetSprinta przez Orkla może zmienić zasady współpracy z Wirtualna Polską i innymi partnerami wyszukiwarki?

W krótkim horyzoncie czasowym zmiana właściciela w żadnym stopniu nie wpływa na bieżącą działalność operacyjną spółki, w tym na współpracą z najważniejszymi partnerami. Wierze, że w długim horyzoncie czasowym wzmocnienie pozycji NetSprinta przyczyni się do jeszcze szybszego rozwoju naszych produktów, co powinno owocowac dalszym zacieśnienia współpracy z naszymi partnerami.