Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

NetSprint ma 5 lat. NetSprint zaznacza: będziemy przyspieszać

Polska wyszukiwarka internetowa obchodzi 5-lecie powstania firmy. W krótkiej rozmowie z Internet Standard Artur Banach, prezes zarządu spółki podsumowuje minione lata i przedstawia prognozę rozwoju narzędzi wyszukiwawczych na naszym rynku.

Anna Meller: Jaki był najtrudniejszy okres w historii spółki?

NetSprint ma 5 lat. NetSprint zaznacza: będziemy przyspieszać

Artur Banach

Artur Banach: Zdecydowanie najtrudniejszy był początek. Stworzenie precyzyjnej wyszukiwarki internetowej to duża inwestycja. Tymczasem, spółka od samego początku miała się samofinansować. Z tego powodu niezwykle istotne było pozyskanie pierwszego klienta - portalu Hoga.pl.

Później, kiedy udało nam się pozyskać poważnego partnera technologicznego eCenter oraz duży portal jako klienta (Arena.pl) i wydawało, że spółka jest na stabilnej drodze do rozwoju, okazało się, że wystarczyły 2-3 miesiące, żeby oba podmioty padły.

Tak naprawdę sytuację ustabilizowało dopiero wprowadzenie na rynek odnośników sponsorowanych oraz rozpoczęcie współpracy z Wirtualną Polską.

Czy patrząc z perspektywy na rozwój firmy NetSprint, może Pan powiedzieć, że wszystko przebiegło tak jak to sobie Pan wyobrażał?

Zakładaliśmy, że NetSprint ma rosnąć w tempie przekraczającym 50% rocznie, być dochodową firmą i wykorzystywać szanse rynkowe, jakie się przed nami otwierają. To udaje nam się realizować. Na pewno też od samego początku mocno wierzyliśmy w to, że linki sponsorowane zdobędą znaczna część rynku

reklamy on-line.

Ale dużo elementów naszego modelu biznesowego z początkowego okresu nie udało się zrealizować. Dobrym przykładem jest oferta wyszukiwarki internetu w modelu ASP. Zakładaliśmy, że przychody z abonamentu płaconego przez właścicieli serwisów będą stanowiły niemal połowę naszych przychodów. Tymczasem okazało się , że tylko niewielka część z nich jest gotowa płacić za taka usługę. Z drugiej strony fakt ten był dla nas impulsem dla zbudowania unikalnej w polskim internecie sieci obejmującej ponad 120 portali i serwisów wyświetlających linki sponsorowane w wynikach wyszukiwania.

Co uzna Pan za największe sukcesy?

Współpracę z Wirtualną Polską. Zdecydowanie ustabilizowało to zarówno sytuację finansową firmy jak i prace

rozwojowe nad wyszukiwarką. Dzięki temu niemal 20% ruchu w polskich wyszukiwarkach przechodzi przez silnik Netsprinta. Za sukces uznać można również wysoki udział w rynku reklamy w wyszukiwarkach w Polsce

Przychody z płatnych odnośników w NetSprint.pl rosną w tempie zdecydowanie przekraczającym wzrost rynku reklamy on-line i stanowią ważną część przychodów spółki. Jesteśmy również dumni z wejścia na rynki zagraniczne. NetSprint stawia w tym zakresie pierwsze kroki, ale zdecydowanie wierzę, że w perspektywie kilku lat mamy szanse być silną, kojarzoną z szeroko rozumianą tematyką wyszukiwania informacji marką środkowoeurpejską.

Osobiście też bardzo wierzę, że sukcesem okaże się wprowadzenie produktu Netsprint Intranet. Wychodzi on naprzeciw potrzebom firm i korporacji w zakresie przeszukiwania zasobów korporacyjnych (enterprise serach). To będzie jeden z naszych motorów wzrostu w 2005 roku.

Rok ubiegły był rokiem ekspansji - NetSprint pojawił się na Litwie. Jakie plany ma spółka na ten rok?

Na pewno rok 2004 był dla nas bardzo dobry. NetSprint.pl umożliwił przeszukiwanie grafiki, encyklopedii, słowników języków obcych, wprowadził unikalny na polskim rynku toolbar umożliwiający m. in. blokadę pop-upów, wyszedł naprzeciw potrzebom działających regionalnie firm, wprowadzając przy współpracy z Gemius.pl Lokalny Link Sponsorowany.

W tym roku firma ma się koncentrować na trzech celach: przyspieszeniu rozwoju technologicznego naszej wyszukiwarki internetu, zwiększaniu przychodów ze sponsorowanych wyników wyszukiwania oraz stałym dostosowywaniu wyszukiwarki korporacyjnej do potrzeb polskich organizacji.

Jakich nowych usług możemy się spodziewać?

Najważniejsi są dla nas polscy internauci. NetSprint ma umożliwiać im coraz łatwiejsze i szybsze dotarcie do ważnych dla nich informacji. Udało nam się powiększyć zespół developerów. Mamy zaakceptowany w porozumieniu z Wirtualną Polską ambitny plan rozwoju w tym zakresie. Z pewnością będziemy rozwijać nasz adserwer. Ponad 70% naszych klientów przedłuża kampanie w NetSprincie i dla wzrostu naszego biznesu kluczowe jest przynajmniej utrzymanie tego wskaźnika. Przebudowujemy adserwer, tak aby

reklamodawcy mogli lepiej monitorować i systematycznie zwiększać efektywność kampanii w naszej wyszukiwarce.

Zdecydowanie priorytetowe jest też dla nas kompleksowe zaspokojenie potrzeb firm w zakresie przeszukiwania ich zasobów wewnętrznych. Jesteśmy przekonani, że wdrożenie precyzyjnej, łatwiej w administracji i elastycznej wyszukiwarki intranetowej może być istotnym bodźcem do poprawy całego systemu komunikacji w organizacji. Cały czas też aktywnie poszukujemy nowych szans rynkowych. Rok w internecie to bardzo dużo. Mamy nadzieje, ze część z nich uda nam się wykorzystać.

Dziękuję za rozmowę

Dodatkowe dane finansowe i statystyczne dotyczące wyszukiwarki NetSprint