Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Net Track: 60% polskich internautów korzysta z sieci w domu

W październiku 26,1% Polaków powyżej 15 roku życia zadeklarowało, że korzysta z internetu - wynika z badania Net Track. Wzrasta liczba osób łączących się z siecią codziennie i prawie codziennie.

Populacja Polaków, którzy deklarują korzystanie z internetu, stanowi ok. 7,8 mln osób. 46,5% z nich jest online codziennie lub prawie codziennie. Z kolei dla grupy internautów mających dostęp do sieci w domu ten wskaźnik wzrasta do 63,2%.

Prawie dwie trzecie badanych korzysta z internetu w domu. Osoby łączące się z siecią w pracy stanowią prawie jedną czwartą całej populacji internautów. Nieco mniej, bo 22,8% użytkowników, surfuje w szkole bądź na uczelni.

Net Track: 60% polskich internautów korzysta z sieci w domu

Liczba internautów Net Track

W rankingu znajomości marek nastąpiła lekka zmiana. O ile dwa pierwsze miejsca tradycyjnie przypadły już Onetowi i Wirtualnej Polsce, o tyle na trzecim znalazło się Google, a Interia dopiero na czwartym.

36% badanych zadeklarowało, że zna Gadu Gadu, a 24% kojarzy markę najpopularniejszego polskiego serwisu aukcyjnego - Allegro.

Badanie Net Track przeprowadzono na próbie ponad 2,4 tys. przypadków.