Net Track: 25,1% Polaków korzysta z internetu

Z deklaratywnych badań internetu prowadzonych przez SMG/KRC wynika, że w sierpniu br. ponad jedna czwarta Polaków powyżej 15 roku życia skorzystała z sieci. Ponad połowa rodaków łączyła się z internetem z domu.

Badanie Net Track wskazuje, że ponad 7,5 mln Polaków deklaruje, iż przynajmniej raz w miesiącu skorzystało z internetu. 58% badanych używa sieci w domu. Prawie jedna czwarta łączy się z internetem w pracy.

Wzrasta liczba osób korzystających z nowego medium codziennie. W sierpniu 43% Polaków deklarowało, że z taką częstotliwością pojawiają się online. Odsetek osób łączących się z siecią kilka razy w tygodniu wyniósł 25%.

Najlepiej rozpoznawalną marką jest już tradycyjnie Onet (72% badanych wskazało, że raz w sierpniu skorzystało z tego portalu). Drugie miejsce przypadło Wirtualnej Polsce (60%), trzecie Interii (44%).