Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Net Track: 25,1% Polaków korzysta z internetu

Z deklaratywnych badań internetu prowadzonych przez SMG/KRC wynika, że w sierpniu br. ponad jedna czwarta Polaków powyżej 15 roku życia skorzystała z sieci. Ponad połowa rodaków łączyła się z internetem z domu.

Badanie Net Track wskazuje, że ponad 7,5 mln Polaków deklaruje, iż przynajmniej raz w miesiącu skorzystało z internetu. 58% badanych używa sieci w domu. Prawie jedna czwarta łączy się z internetem w pracy.

Wzrasta liczba osób korzystających z nowego medium codziennie. W sierpniu 43% Polaków deklarowało, że z taką częstotliwością pojawiają się online. Odsetek osób łączących się z siecią kilka razy w tygodniu wyniósł 25%.

Net Track: 25,1% Polaków korzysta z internetu

Najlepiej rozpoznawalną marką jest już tradycyjnie Onet (72% badanych wskazało, że raz w sierpniu skorzystało z tego portalu). Drugie miejsce przypadło Wirtualnej Polsce (60%), trzecie Interii (44%).

Net Track: 25,1% Polaków korzysta z internetu