Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Neostrada bez telefonu: kara dla TPSA będzie maksymalna

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) uznał, że wprowadzona niedawno opłata za utrzymanie łącza przy korzystaniu wyłącznie z usługi neostrada jest zbyt wysoka. Dlatego w połowie stycznia planuje nałożyć na TPSA maksymalną wysokość kary - podaje agencja ISB.

Przypomnijmy, neostrada bez abonamentu telefonicznego będzie dostępna od 15 lutego 2007. Od 15 stycznia można składać na zamówienia na nową neostradę oraz wnioski o rezygnację z telefonu. Opłata za utrzymanie łącza sięgnie 36,60 zł brutto. Do tej pory aby skorzystać z neostrady należało obok abonamentu za usługę opłacać abonament telefoniczny sięgający co najmniej 49,61 zł z VAT.

UKE ma duże zastrzeżenia do wysokości opłaty za utrzymanie łącza i zapowiada jeszcze większą karę dla TPSA od 100 mln zł, którą operator został ukarany za nierozdzielanie neostrady i telefonu stacjonarnego w terminie wyznaczonym przez urząd.

Maksymalna kara

Nowa kara dla TP byłaby wedle słów Anny Streżyńskiej - dolegliwa, i żeby skonsumowała cały zysk TP z naruszenia. Jej wysokość wyniesie 3 proc rocznych przychodów operatora czyli ok. 366 mln zł, jeżeli urząd weźmie pod uwagę ubiegłoroczne przychody spółki, które sięgnęły 12,2 mld zł - informuje ISB. Być może urząd ustali karę w oparciu o dane z 2006, jeżeli operator przedstawi odpowiednie finansowe informacje. Decyzja w sprawie ukarania TPSA jest spodziewana w połowie miesiąca.

Jak informuje ISB, UKE nałoży również karę za to, że TPSA w umowach z operatorami alternatywnymi dotyczącymi bitstream access nie zniosła ograniczeń w transferze danych. Limity takie obowiązują użytkowników neostrady. Urząd nakazał zniesienie ograniczeń w umowach na bitstream access jeszcze w październiku zeszłego roku, jednak do czasu zakończenia kontroli przez UKE, TPSA nie zastosowała się do decyzji. Urząd w tej sprawie podejmie decyzję pod koniec stycznia. Wysokość kary sięgnie kilkudziesięciu mln złotych. Czytaj także: Kolejny problem z WLR

Do tej pory umowę na bitstream access z TPSA podpisali GTS Energis, E-Telko, eTel Polska, Netia, Telefonia Dialog oraz Exatel.

UKE niewyklucza również nałożenia na Telekomunikację Polską kary za niestosowanie się do postanowień oferty ramowej tzw. RIO dotyczącej płaskiej stawki przy rozliczeniach międzyoperatorskich - informuje ISB.

TPSA stoi na stanowisku, że kara związana z opłatą za utrzymanie łącza samej neostrady byłaby bezasadna i liczy, że nie zostanie nałożona.

Czytaj także:

TPSA: kara musi być

Neostrada bez telefonu: jeszcze większa kara dla TP?

Neostrada bez telefonu za 30 zł netto