Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Nazistowkie strony na cenzurowanym

Niemieccy dostawcy Internetu muszą zablokować dostęp do stron WWW o treściach nazistowskich.

Władze niemieckiego landu Nadrenii Północnej Westfalii, nakazały osiemnastu działającym tam dostawcom Internetu, aby Ci zablokowali dostęp do dwóch amerykańskich serwisów internetowych głoszących nazistowskie idee. Dostawcy, odwołujący się od administracyjnego nakazu, argumentują, że nie mogą ponosić odpowiedzialności za treści publikowane na różnych stronach WWW.

Zgodnie z niemieckim prawodawstwem, propagowanie treści o charakterze nazistowskim, jest nielegalne. Jednakże od chwili pojawienia się Internetu, niemieccy ustawodawcy i prawnicy mają nie lada problem z nazistowskimi serwisami, znajdującymi się na zagranicznych serwerach. Dążą oni do stworzenia takiego precedensu, który pozwoliłby im skutecznie nakazywać dostawcom Internetu, blokowanie dostępu do stron propagujących nazizm.