Naukowe wydawnictwo Springer wchodzi do Centralnej Europy

Polskie wydawnictwo Central European Science Journals zawarło umowę partnerską z międzynarodowym wydawnictwem Springer, dzięki czemu obydwie firmy przygotowały wspólną ofertę dla instytucji naukowych z naszego regionu. Dotychczas napotykały one na problemy z dystrybucją swoich tytułów wśród światowej społeczności naukowców. Współpraca z wydawnictwami Springer i CESJ zapewni im dostęp do nowoczesnej technologii publikacji elektronicznej, a w efekcie do licznych bibliotek i naukowców na całym świecie.

CESJ publikuje elektroniczne czasopisma naukowe w języku angielskim, adresowane do światowej społeczności naukowej, głównie w USA i zachodniej Europie. Ich celem jest popularyzacja wartościowych wyników badań prowadzonych w naszym regionie. -

Naukowe wydawnictwo Springer wchodzi do Centralnej Europy

Jacek Ciesielski

Elektroniczna zawartość czasopism umieszczana jest na platformie www.springerlink.com, a z niej pozyskiwana jest przez dziesiątki tysięcy bibliotek i indywidualnych użytkowników na całym świecie, którzy w różnych formach płacą za prawo dostępu. Powszechnym formatem, w którym publikowane są same artykuły jest PDF, wzbogacony o wiele nowych funkcji, m.in. o tzw. "żywe linki" czyli możliwość przechodzenia z jednego artykułu do drugiego po kliknięciu na link w bibliografii - wyjaśnia nam Jacek Ciesielski, dyr generalny Central European Science Journals.

Zalety cyfrowych wydań czasopism naukowych wymienia Jacek Ciesielski, dyr generalny CESJ

- Czas publikacji i dotarcia do odbiorców. Zaraz po zakończeniu redakcji każdej pracy naukowej można opublikować ją online.

- Dostępność. Mając prawa dostępu do zawartości czasopisma, naukowiec lub student może czytać je w bibliotece, w domu, w akademiku, za granicą.

- Dodatkowe funkcje. Zawartość czasopism umieszczana jest w aplikacjach, które dodają wiele nowych funkcji, nieobecnych w wersjach papierowych, Na przykład, klikając na bibliografię można automatycznie przejść do streszczeń i często także do pełnego tekstu cytowanych artykułów.

- Dane o użytkowaniu. Wydawcy, redaktorzy i bibliotekarze otrzymują statystyki informujące które prace jak często są czytane. Na tej podstawie mogą podejmować różne decyzje. Wydawcy i redaktorzy mogą dostosowywać treść czasopism do zainteresowania czytelników. Bibliotekarze decydują czy warto prenumerować czasopismo.

Springer to największy na świecie wydawca książek naukowych i drugi największy wydawca czasopism naukowych. Porozumienie obydwu firm skierowane jest do instytutów badawczych, uniwersytetów i towarzystw naukowych w centralnej i wschodniej Europie, które wydają dobre czasopisma naukowe. - Program wydawnictw Springer i CESJ pomoże naukowcom z centralnej i wschodniej Europy w stworzeniu nowoczesnych czasopism naukowych o światowym formacie i zasięgu. Czasopisma naukowe w naszym regionie Europy są słabsze niż nauka w tym regionie. Ale, uważam, że nie ma żadnego powodu, by tak nadal było. Uważam, że w naszej części Europy może istnieć kilkanaście lub kilkadziesiąt czasopism naukowych znajdującej się w czołówce światowych rankingów. Program wydawnictw Springer i CESJ może pomóc osiągnąć ten cel, dostarczając czasopismom najwyższą technologię publikacji elektronicznej, szeroką globalną dystrybucję, silny marketing i korzystne warunki finansowe tego rozwoju - przekonuje dyr Jacek Ciesielski.

Polska firma CESJ stworzyła produkt wartościowy na globalnym rynku. To kolejny dowód na to, że można w naszym regionie zbudować udaną firmę wykorzystującą nowoczesne technologie, w tym przede wszystkim internet.