Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Nauka a nowa gospodarka

Ubiegłoroczny laureat Nagrody Nobla wygłosi na SGH prelekcję, dotyczącą sposobów kształcenia w czasach nowej gospodarki.

Do dzisiaj nie ma zgody wśród ekonomistów, czy gospodarkę można dzielić na starą i nową, a firmy - na należące do starej i nowej gospodarki. Ubiegłoroczny laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, prof. James J. Heckman z University of Chicago, opowiedział się w tej dyskusji za wyodrębnieniem nowej gospodarki. Jego wykład, który wygłosi 10 października w budynku Szkoły Głównej Handlowej, nosi tytuł: „Czy nauka się opłaca? – strategie kształcenia w warunkach nowej gospodarki”. Wykład ten będzie pierwszym z cyklu “inkuBATor wiedzy” w semestrze jesienno-zimowym. Za pośrednictwem systemu wideokonferencji i Internetu będzie on transmitowany bezpośrednio do 26. innych uczelni w całej Polsce.

Spotkanie polskich studentów z prof. Jamesem J. Heckmanem będzie już szóstym w tym roku wykładem z cyklu “inkuBATor wiedzy”. Pięciu wcześniejszych prelekcji wysłuchało ponad 7000 studentów z uczelni w całym kraju. Kolejne wykłady zapowiadają się równie interesująco. Swój udział w programie zapowiedzieli już prof. Jeffrey Sachs z Harvard University, doradca polskiego rządu na początku lat 90., prof. Rosabeth M. Kanter z Harvard Business School, uznawana za jednego z największych ekspertów w dziedzinie “e-culture”, oraz Steve Wozniak, twórca pierwszego komputera osobistego i współzałożyciel firmy Apple Computers. Pomysłodawcą i organizatorem programu jest firma British-American Tobacco Polska.