Nasza-Klasa.pl: mobi nie było naszym projektem

Przedstawiciele największego polskiego serwisu społecznościowego oficjalnie zaprzeczają informacji, że działająca przez krótki czas w sieci witryna Nasza-Klasa.mobi była projektem Spółki. Równocześnie zapewniają o wprowadzaniu narzędzi przeciwdziałających zautomatyzowanej i nieuczciwej działalności niektórych profili.

O istnieniu witryny Nasza-Klasa.mobi poinformowaliśmy (jako pierwsi) 1 marca 2009 r.

Przypomnijmy, iż pod tym adresem istniał serwis umożliwiający przeglądanie profili użytkowników Naszej-Klasy bez uprzedniego zalogowania. Pewne podobieństwa sugerować mogły, że mamy do czynienia z mobilną wersją serwisu Nasza-Klasa.pl - nic bardziej mylnego, doszło bowiem do bezprawnego posłużenia się nazwą i nieuczciwego wykorzystania danych serwisu.

Rzecznik Prasowy Joanna Gajewska tłumaczy, iż aplikacja zastosowana w Nasza-Klasa.mobi nie wykorzystywała żadnej luki bezpieczeństwa w programie.

Stworzona aplikacja logowała się na kilka kont w serwisie NK i udostępniała informacje poprzez te konta. Autorzy aplikacji nie wykorzystywali żadnej luki, w praktyce udostępniali swoje konta innym - wyjaśnia Joanna Gajewska. Mieliśmy tu do czynienia z próba zautomatyzowania standardowych dla serwisu akcji wykonywanych po zalogowaniu na konkretne konto/konta i przeniesieniem ich rezultatu na omawianą witrynę - warto podkreślić, że dostępne były tam wyłącznie te dane, jakie każdy zalogowany Użytkownik serwisu mógł sprawdzić we własnym zakresie. Dane ukryte nie były widoczne.

Jakie działania podjął Dział Bezpieczeństwa Naszej-Klasy, aby uniemożliwić zaistnienie podobnych sytuacji w przyszłości? To, co jest możliwe w takich przypadkach, to wykrywanie kont, które zachowują się podejrzanie i reagowanie na ich działalność - co też czynimy - informuje Joanna Gajewska.

By przeciwdziałać zautomatyzowanej, nieuczciwej działalności niektórych profili stosowane są też różne zapory, np. widoczne mechanizmy captcha oraz narzędzia niedostępne dla użytkowników, którymi dysponuje Dział Bezpieczeństwa - ciągle poszerzamy ten wachlarz - podsumowuje rzecznik prasowy serwisu.

Pozostaje jeszcze kwestia własności domeny, którą NK najprawdopodobniej odzyskać będzie mogła drogą arbitrażową. Domeny .mobi (a także inne: .biz, .cat, .cc, .com, .info, .net, .org, .ro, .tel, .travel, .tv, .web, .ws) podlegają one zapisom "Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy". Zwykle takie spory są transgraniczne, dlatego też konieczna jest ustandaryzowana forma ich prowadzenia. Rozpatrywaniem oraz rozstrzyganiem spraw zajmuje się m. in. World Intellectual Property Organisation (WIPO) oraz inne organizacje autoryzowane przez ICANN. Proces dochodzenia swoich praw jest dość kosztowny i długi, jednak w przypadku wyżej wymienionych domen to w zasadzie jedyna skuteczna droga w przypadku jakichś naruszeń.

Warto zwrócić uwagę, że fraza "nasza klasa" jest frazą rodzajową. W przypadku wykorzystania jej w innym obszarze działalności niż czyni to Nasza-Klasa.pl (np. w celach informacyjnych o jakiejś klasie LO) - nie byłoby żadnych podstaw do odebrania tej domeny. Jeśli jednak adres wykorzystywany jest w podobnym zakresie jak nazwa pierwotna, wówczas szanse na arbitrażowe odzyskanie jej są znacznie większe.

Serwis pod adresem Nasza-Klasa.mobi po interwencji Działu Bezpieczeństwa NK został zablokowany. Nasza-Klasa nigdy nie tworzy miejsc w sieci, które mają być platformami testowymi dla użytkowników. Logowanie do serwisu nigdy też nie jest wyprowadzane poza naszą witrynę - na co pragniemy uwrażliwić naszych użytkowników. - mówi Joanna Gajewska informując równocześnie, że w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa określonego w art. 267. §1 k.k.oraz art. 287. § 1 k.k. została powiadomiona policja.

Jak sie dowiedzieliśmy, w serwisie trwają obecnie prace związane ze stworzeniem specjalnej zakładki informującej o bezpieczeństwie w NK oraz ogólnie w internecie, projekt ten realizowany ma być we współpracy z kilkoma partnerami. Jest to efekt wprowadzania w życie porozumienia 17 europejskich serwisów społecznościowych (sygnatariuszem jest również NK), które chcą zwiększąć bezpieczeństwo swych usług. Sygnatariusze porozumienia zobowiązani zostali do poinforowania Komisji Europejskiej o swoich strategiach w zakresie bezpieczeństwa oraz programach wprowadzenia ich w życie do kwietnia 2009.

Na pytanie kiedy możemy się spodziewać prawdziwej mobilnej wersji serwisu Nasza-Klasa.pl otrzymaliśmy odpowiedź: Jeśli takowa będzie powstawać, zostaną Państwo o tym poinformowani w stosownym czasie.