Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Nasz rząd będzie demonopolizował rynek telekomunikacyjny?

Polski rząd przedstawił Komisji Europejskiej swoje stanowisko w sprawie podatku VAT na usługi dostępu do internetu - podaje PAP. Przedstawiciele rządu nie chcieli jednak powiedzieć jasno, co znajduje się w odpowiedzi do KE. Minister finansów podkreślił jedynie, że rząd rozpoczął prace demonopolizacyjne.

Nie wiadomo na czym polegać ma nowa polityka rządu. Mirosław Gornicki, minister finansów powiedział na ubiegłotygodniowej konferencji, że "rząd rozpoczął prace nad domonopolizacją internetu". Dodał, że w tej chwili monopolistą jest Telekomunikacja Polska. Nie padły jednak żadne konkrety odnośnie strategii demonopolizacyjnej.

Minister finansów podkreślał, że rząd ma prawo wpływać na monopol TP S.A. Szczegółów nacisku na zmianę polityki monopolisty jednak nie podał.

Jak na razie rząd proponuje zmiany jedynie w formie deklaracji.