'Nasi' we władzach EICTA

Walne Zgromadzenie EICTA (European Information, Communications and Consumer Electronics Technology Industry Associations) wybrało nowe władze organizacji. Na stanowisko wiceprezesa organizacji powołany został Wacław Iszkowski - prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Prezesem EICTA został Rudy Provoost z koncernu Philips.

EICTA to międzynarodowe stowarzyszenie przemysłu informatycznego, telekomunikacyjnego i elektronicznego, które działa na rzecz informowania opinii publicznej oraz instytucji europejskich, zwłaszcza Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i rządów krajów członkowskich UE, o problemach reprezentowanych branż, popularyzowania wiedzy na ich temat oraz formułowania i prezentowania opinii reprezentowanych środowisk. EICTA zrzesza 32 narodowe stowarzyszenia przemysłowych - w tym PIIT - oraz 48 czołowych firm teleinformatycznych.