Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

'Nasi' we władzach EICTA

Walne Zgromadzenie EICTA (European Information, Communications and Consumer Electronics Technology Industry Associations) wybrało nowe władze organizacji. Na stanowisko wiceprezesa organizacji powołany został Wacław Iszkowski - prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Prezesem EICTA został Rudy Provoost z koncernu Philips.

EICTA to międzynarodowe stowarzyszenie przemysłu informatycznego, telekomunikacyjnego i elektronicznego, które działa na rzecz informowania opinii publicznej oraz instytucji europejskich, zwłaszcza Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i rządów krajów członkowskich UE, o problemach reprezentowanych branż, popularyzowania wiedzy na ich temat oraz formułowania i prezentowania opinii reprezentowanych środowisk. EICTA zrzesza 32 narodowe stowarzyszenia przemysłowych - w tym PIIT - oraz 48 czołowych firm teleinformatycznych.