Nareszcie razem

Fuzja Banku Handlowego w Warszawie i Citibanku (Poland) stała się faktem. Nowy bank będzie obsługiwać ponad 18 tys. klientów koroporacyjnych i detalicznych poprzez sieć 175 oddziałów na terenie całego kraju.

Fuzja jest wynikiem nabycia przez Citibank Overseas Investment Corporation większościowego pakietu akcji Banku Handlowego. Połączenie odbędzie się poprzez przeniesienie całego majątku Citibanku na Bank Handlowy w zamian za walory, które BH wyda akcjonariuszom Citibanku. Akcjonariusze Citibanku za jedną swoją akcję otrzymają 1350 walorów BH nowej emisji.

Nowa istytucja będzie działać pod nazwą Bank Handlowy w Warszawie, bankowość komercyjna będzie prowadzona pod szyldem Banku Handlowego, a detaliczna - Citibanku.

Prezesem połączonego banku został Cezary Stypułkowski, obecny prezes Banku Handlowego. Shirish Apte, dotychczasowy prezes Citibanku obejmie stanowisko wiceprezesa zarządu, odpowiedzialnego za bankowość komercyjną i inwestycyjną. Wiceprezesem zarządu odpowiedzialnym za bankowość detaliczną będzie Raymond Lim, dotychczasowy wiceprezes Banku Handlowego.