Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Narasta spór wokół UMTS

Operatorzy telefonii komórkowej przedstawili resortowi łączności swoje opinie na temat wstępnych warunków przetargu na UMTS w Polsce.

W czwartek doszło do pierwszego wspólnego spotkania przedstawicieli operatorów sieci telefonii komórkowej (Centertel, Polkomtel i Polska Telefonia Cyfrowa) z kierownictwem ministerstwa łączności. Operatorzy podtrzymali swoje wcześniejsze zastrzeżenia wobec ogłoszonych wstępnych warunków uzyskania koncesji. Główne punkty sporne to liczba licencji, wysokość opłaty koncesyjnej oraz wewnętrzny roaming.