Narasta spór wokół UMTS

Operatorzy telefonii komórkowej przedstawili resortowi łączności swoje opinie na temat wstępnych warunków przetargu na UMTS w Polsce.

W czwartek doszło do pierwszego wspólnego spotkania przedstawicieli operatorów sieci telefonii komórkowej (Centertel, Polkomtel i Polska Telefonia Cyfrowa) z kierownictwem ministerstwa łączności. Operatorzy podtrzymali swoje wcześniejsze zastrzeżenia wobec ogłoszonych wstępnych warunków uzyskania koncesji. Główne punkty sporne to liczba licencji, wysokość opłaty koncesyjnej oraz wewnętrzny roaming.