Napster złożył wniosek o upadłość

Napster złożył wczoraj do sądu wniosek o ochronę przed wierzycielami w czasie postępowania upadłościowego. Po przeprowadzeniu postępowania serwis zostanie sprzedany Bertelsmannowi.

Wniosku Napstera spodziewano się po tym, jak Napster w drugiej połowie maja porozumiał się ostatecznie z Bertelsmannem w sprawie sprzedaży. Na mocy porozumienia niemiecki koncern zapłaci za serwis za 8 mln USD, w tym przejmując długi.

Według danych zawartych w przedstawionym wniosku, Napster posiada aktywa o wartości 7,9 mln USD i zobowiązania w wysokości 101 mln USD. Do zobowiązań zalicza się nowe pożyczki Napstera i 91 mln USD pożyczek darowanych przez Bertelsmanna. Kwota ta nie obejmuje zobowiązań będących przedmiotem postępowań sądowych wytoczonych w związku z oskarżeniami o łamanie praw autorskich.

Po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego Napster sprzeda się Bertelsmannowi („Lub innemu zainteresowanemu, który wyłoży większą kwotę niż deklarował Bertelsmann" – powiedział przedstawiciel Napstera w sądzie). W momencie osiągnięcia w połowie maja br. porozumienia o sprzedaży z Bertelsmannem, Napster nie miał już pieniędzy na działalność, w związku z tym zwolnił wszystkich pracowników, poza tymi, którzy przygotowali przedstawiony wczoraj wniosek o upadłość.