Napster do likwidacji

Amerykański sąd prowadzący sprawę upadłościową Napstera zablokował transakcję nabycia serwisu przez koncern Bertelsmanna. Była to ostatnia szansa na uratowanie pionierskiego serwisu P2P, który u szczytu popularności łączył 60 mln internautów.

Bertelsmann dobił pod koniec maja targu z zarządem Napstera i miał przejąć w całości serwis w zamian za spłatę ok. 9 mln USD długów. Obecnie jednak amerykański sąd, prowadzący postępowanie upadłościowe serwisu (Napster złożył wniosek o ogłoszenie upadłości wkrótce po zakończeniu negocjacji z Bertelsmannem, w czerwcu br. ) zablokował transakcję. Stało się to na wniosek uznających się za pokrzywdzonych przez serwis estradowców i ich wytwórnie; ich zdaniem cena, którą zaoferowano za Napstera była zbyt niska. Zdaniem sądu Napster nie potrafił udowodnić, że kwota transakcji została ustalona “w dobrej wierze” (tzn. bez chęci wyeliminowania z rozgrywki innych niż Bertelsmann oferentów) i na zasadach rynkowych – a więc w myśl dwóch podstawowych wymagań amerykańskiego prawa upadłościowego. Przedstawiciele Napstera poinformowali, że w związku z tym spółka zarządzająca serwisem złoży najprawdopodobniej wniosek o ogłoszenie likwidacji.

Pozostający off-line od lipca ub. roku Napster został przebudowany, by istnieć jako serwis subskrypcyjny w ramach Bertelsmanna. Środki na niezbędną przebudowę i batalię prawną z wielkimi mogulami muzycznymi (łącznie ok. 100 mln EUR) zapewniał w tym czasie Bertelsmann. Jego ówczesny szef, Thomas Middelhoff widział w Napsterze jeden z elementów nowego Bertelsmanna - wielkiego internetowego producenta i dystrybutora zawartości.

Według informacji uzyskanych przez Reuters od osób z kierownictwa Napstera, decyzja sądu w zasadzie jedynie uwolniła Bertelsmanna od ciężaru podjęcia analogicznej w skutkach decyzji o zakończeniu finansowania serwisu. Informacje na ten temat pojawiały się od kilku dni, w związku z ogłoszonym przez koncern programem konsolidacji zasobów internetowych i koncentracji na tradycyjnych obszarach biznesu. W tym kontekście pojawiły się m.in. informacje o sprzedaży do Amazon BOL.com oraz zaprzestaniu finansowania Napstera. Bertelsmann może jednak nadal być zainteresowany przejęciem części aktywów Napstera w procesie likwidacji.