Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Naprawianie błękitnej

8 lipca za pośrednictwem ogólnokrajowego seansu wideokonferencyjnego obejmującego 6 miast TP poinformowała o przebiegu prac poprawiających wadliwe funkcjonowanie błękitnej linii.

Krytyczną opinię stanu funkcjonowania Błękitnej Linii, Urząd Ochrony Konsumentów i Klientów przedstawił po przeprowadzeniu kontroli i przeanalizowaniu zgłoszeń nadsyłanych przez użytkowników. Postępowanie wyjaśniające w sprawie Błękitnej Linii UOKiK prowadził od grudnia ubiegłego roku, zalecenia naprawcze w stosunku do TP skonkretyzował w kwietniu, z rygorem ich rozwiązania do 30 czerwca tego roku. Jednym z zaleceń UOKiK było wtedy przywrócenie z powrotem możliwości osobistego kontaktu abonentów z pracownikami operatora w punktach obsługi klienta POK.

W narzuconym przez UOKiK czasie TP podjęła szereg działań, które winny przyczynić się do polepszenia współpracy z abonentami. W ich następstwie liczba stacjonarnych punktów obsługi i reklamacji wzrosła w kraju do 29, a pracowników obsługujących Błękitną Linię powiększyła się o 25%. Wedle oceny TP usunięte błędy, wprowadzone usprawnienia w oprogramowaniu oraz zwiększona obsługa call center pozwalają obecnie załatwić bezpośrednio około 80-90% zgłaszanych spraw, bez potrzeby odwiedzania punktu POK. Ponadto od pierwszego sierpnia z infolinią TP będzie można się wreszcie łączyć z budki telefonicznej, nie ponosząc kosztów łączenia.

Nowym elementem współpracy stało się uruchomienie 28 maja kanału obsługi klienta korzystając ze strony www.tp.pl, za pomocą którego można składać reklamacje w TP, a więc z możliwością pozostawienia śladu zgłoszenia usterki lub problemu obsługi. Według zapowiedzi operatora, prace nad dalszym unowocześnionym rozwiązaniem Błękitnej Linii trwają, a kolejna wersji jest przewidywana do wdrożenia w listopadzie tego roku. Ponadto od 6 lipca pod ogólnokrajowym numerem 913 firma udostępniła wspólną bazę teleadresową obejmującą abonentów stacjonarnych (TP) i komórkowych (PTK Centertel). Z pozostałymi operatorami negocjacje w tej sprawie trwają.

Poważnym problemem pozostaje jednak ściągalność opłat abonamentowych, gdyż obecnie około 50% klientów TP nie płaci rachunków w przewidywanych terminach (ma opóźnienia płatnicze). W celu usprawnienia tej obsługi TP zwiększyła do pięciu liczbę cykli rozliczania klientów abonamentowych za pomocą faktur (czyli dostarczanie faktur do domu w różnych dniach miesiąca: 5/10/15/20/25). Dopiero po wyczerpaniu przewidywanej procedury przypominania o zapłacie, najpierw następuje jednostronne zerwanie umowy (łącznie do około 90 dni), a w dalszej kolejności sprzedaż długów firmie windykacyjnej. Liczba błędnych windykacji nie powinna przekraczać 1%.

Na zarzut częstego podłączania się do linii TP nieupoważnionych klientów, firma uaktywniła oprogramowanie pozwalające monitorować parametry ruchu niestandardowego (powodującego nadmierny wzrost rachunków) dla poszczególnych numerów telefonicznych. Operacja ta pozwala wyłapać i poinformować abonenta o przewidywanym wzroście jego kosztów, a więc uzgodnić praktycznie czy jest to akceptowana przez niego sytuacja lub też wynikiem niekontrolowanego podłączenia. Aby przeciwdziałać pojawiającym się w sieci dialerom (powodującym przełączanie dostępu do sieci bez wiedzy abonenta na numery o podwyższonej taryfikacji z grupy 700), TP udostępnia bezpłatnie na własnych stronach webowych programy antydialerowe, przeznaczone do zainstalowania we własnym komputerze klienta.