Największy sukces 2004 roku

Można bez cienia przesady powiedzieć, że ten rok to rok Google. Spektakularny debiut giełdowy trwale zapisze się w historii internetu w rozdziale "Po wielkim krachu". Przedstawiciele polskiej branży internetowej uznali to wydarzenie za największy sukces 2004 roku. Na dalszych pozycjach w rankingu pojawił się wzrost wydatków na e-reklamę, uaktywnienie się internautów i działalność IAB Polska oraz usługi telefonii internetowej.

Google to nie tylko synonim świetnie prowadzonego przedsięwzięcia, to także nietuzinkowy styl zarządzania spółką i innowacyjność usług. Po debiucie giełdowym amerykańska wyszukiwarka stała się dowodem jeszcze jednej ważnej rzeczy - przekonała wszystkich, że rok 2004 otworzył nowy rozdział w historii internetu, który wróży nadejście drugiej internetowej hossy.

W Polsce ten trend potwierdzają wyniki wielu internetowych przedsięwzięć. Zysk Onetu, Merlin.pl. Wyjście na prostą Money.pl, Bankier.pl, WP.pl. Sukcesy poszczególnych graczy zostały uznane przez internetową branżę, że jedno z najważniejszych wydarzeń 2004 roku.

W górę, w górę!

Sukcesem określono również wzrost - większy od prognozowanego - rynku

Największy sukces 2004 roku (typuje polska e-branża)

1. Debiut giełdowy Google

2. Tempo wzrostu wydatków na e-reklamę

3. Zyski spółek internetowych

4. Uaktywnienie internautów

5. Działalność IAB Polska

6. Rozwój telefonii internetowej

7. Debiut Firefoksa

8. Zagraniczna ekspansja polskich spółek

9. Rozwój szerokopasmowego internetu

10. Użycie dowodów w postaci korespondencji elektronicznej w ostatnich aferach politycznych kraju

reklamy internetowej. Zamiast 25-30% obserwowaliśmy ponad 50% powiększenie budżetów na promocję w sieci. I jak wskazuje IAB, wpływy z e-reklamy powinny w tym roku przekroczyć 75 mln zł. A w przyszłym? Dalszy wzrost - wstępne prognozy wskazują 25-30%.

Branża internetowa za sukces uznała również reaktywację stowarzyszenia IAB Polska. Doceniono kampanię "Internet też medium" oraz eksperyment z promowaniem fikcyjnej marki w internecie. IAB wsparło również działania przeciw podwyżce VAT-u na internet oraz obronę portali przed zapisem ustawy mówiącym o konieczności rejestracji tożsamości użytkowników poczty elektronicznej.

Przemiany

Pozytywnym zaskoczeniem okazał się błyskawiczny rozwój telefonii internetowej w Polsce. Duża zasługa w tym popularyzacji szerokopasmowych łączy.

Za sukces uznano również użycie fragmentów korespondencji elektronicznej jako dowódów w ostatnich aferach politycznych kraju. Okazuje się, że politycy korzystają z e-poczty, a co więcej internetowa korespondencja traktowana jest jako ważki element śledztwa.

Cieszy też zwiększająca się liczba internautów oraz coraz silniejszy głos tej grupy w kwestiach istotnych dla całego rynku.