Najszybciej podłączane i najdroższe szerokie pasmo

Hiszpania najmocniej wspiera rozwój szerokopasmowego Internetu - stwierdza raport Jupiter Research. Jednocześnie opłata miesięczna za szerokie pasmo należy do najwyższych w Europie Zachodniej.

Hiszpania dzierży palmę pierwszeństwa w Europie pod względem tempa podłączania Internetu szerokopasmowego w gospodarstwach domowych. Co ciekawe, jednocześnie utrzymują się tam najwyższe w Europie opłaty miesięczne za szerokie łącze internetowe.

W br. jak szacuje Jupiter Research, w Hiszpanii nasycenie szerokopasmowymi usługami dostępowymi sięgnie 48%. W przyszłym roku nasycenie powinno "dobić" do 55%, a liczba internautów korzystających z Internetu szerokopasmowego powinna przekroczyć liczbę osób korzystających z dostępu wdzwanianego. Nasycenie usługami szerokopasmowymi wzrośnie stopniowo do 2008 roku do 67%.

Jednocześnie miesięczne opłaty za usługę szerokopasmową są znacznie wyższe niż w pozostałych krajach Europy Zachodniej. Najtańszy miesięczny abonament w Hiszpanii kosztuje 27 EUR. W zestawieniu tym wygrywają Niemcy, gdzie usługę szerokpasmową można zamówić już za 4 EUR.

Według Jupiter Research hiszpańskie upowszechnienie usług szerokpasmowych wynikać może ze stosunkowo szybkiego wprowadzenia pakietów miesięcznych tej usługi i wcześniejszego bardzo nikłego nasycenie dostępem przez dial-up.