Najpopularniejsze przeglądarki Europy Środkowo-Wschodniej

W rankingu najpopularniejszych przeglądarek internetowych dla wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej: Czech, Litwy, Polski, Ukrainy i Węgier opracowanym przez Gemius liderem wciąż pozostaje koncern z Redmond i jego przeglądarki sygnowane marką MSIE.

W zestawieniu grup przeglądarek za okres od lipca 2007 do lipca 2008, MSIE utrzymuje się na pierwszej pozycji. Zauważalny jest jednak malejący udział przeglądarek tej grupy w rynku. Największy spadek odsłon MSIE odnotowano na Ukrainie (aż o 16,3 pkt proc). Na Litwie i w Polsce był on nieco mniejszy (wyniósł kolejno 11,3 pkt proc. oraz 10,3 pkt proc.), na Węgrzech spadł o 8,8 pkt proc, a w Czechach o 6,8 pkt proc.

Jeśli chodzi o przeglądarki z grupy Firefox, to w omawianym okresie, udział odsłon wykonanych za ich pośrednictwem wzrósł na Litwie o 10,2 pkt proc., w Polsce zwiększył się o 9,6 pkt proc., na Węgrzech o 9,1 pkt proc., zaś w Czechach i na Ukrainie o ok. 6 pkt proc. W lipcu 2008 największy poziom wykorzystania przeglądarek z grupy Firefox odnotowano w Polsce (40,5 proc). Dynamika wzrostu odzwierciedla wielokrotne aktualizacje dla wersji 2.0 oraz wprowadzenie w czerwcu 2008 na rynek Firefoksa 3.

Z badania wynika, że niezwykle wzrasta popularność przeglądarek grupy Opera na Ukrainie, gdzie udział odsłon wykonanych za ich pośrednictwem w omawianym okresie wyniósł aż 25,4 proc. W pozostałych krajach wzrost oscylował w granicach 1 pkt. proc.

Wg zapewnień firmy badawczej Gemius - od 18 września 2008 w rankingach poszczególnych krajów prezentowane będą statystyki dla przeglądarki internetowej Google Chrome.

Źródło: http://www.gemius.pl