Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Najpopularniejsze na świecie witryny Microsoftu

Według badań comScore najwięcej unikalnych użytkowników mają witryny Microsoftu, następne są Yahoo! oraz Google. Wśród piętnastu serwisów, na 14 miejscu znajduje się YouTube.com.

W stosunku do lipca 2006 największy wzrost, o 12 punktów procentowych, zanotowały serwisy Wikipedii oraz YouTube.com.

Zdaniem ComScore na świecie jest 726 mln internautów. Amerykańska firma badawcza deklaruje, że jej badaniem są objęte kraje, które stanowią 99% światowej populacji internautów. ComScore nie publikuje jednak metodologii i nie podaje które to państwa. Wiadomo, że są wśród nich największe kraje azjatyckie, USA, kraje Europy Zachodniej i Ameryki Południowej.

Najpopularniejsze na świecie witryny Microsoftu

Więcej na temat badania comScore World Metrix: comScore (w języku angielskim)