Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

"Najpierw odrobić lekcje czy się powłamywać?..."

Wedle raportu przygotowanego przez Zone-H, liczba ataków na witryny rządowe i firmowe zwiększa się w trakcie... ferii. Wynika to prawdopodobnie z tego, że za 'hakerstwo' bierze się ostatnimi czasy głównie młodzież - a konkretnie: uczniowie.

Jednym z podstawowych celów niekomercyjnego portalu Zone-H (zwanego "termometrem Internetu") jest gromadzenie informacji na temat dostrzeżonych w Sieci wszelkiej maści aktów wandalizmu. Kiedy przyjrzeć się danym z kilku ostatnich lat, da się zauważyć pewną prawidłowość: ilość ataków na witryny zwiększa się w okresie przerw w nauce, a (potencjalni) intruzi coraz częściej kierują się pobudkami natury politycznej.

Zdaniem Roberta Preatoniego, założyciela portalu, narzędzia wykorzystywane przez młodocianych hakerów są powszechnie dostępne i proste w obsłudze. Kiedy połączyć tę informację z opinią, że piętnasto- i szesnastolatkowie są już na tyle inteligentni, by mieć wyrobione zdanie w kwestiach politycznych, łatwo odpowiedzieć na pytanie, które witryny powinny być najczęściej atakowane.

Jak się bowiem okazuje, najwięcej prób sforsowania zabezpieczeń dotyczy serwerów armii Stanów Zjedoczonych - które przyciągają protestujących przeciwko wojnie w Iraku - oraz stron rządów i firm.