Najlepsza witryna spółki giełdowej

Ruszył już I etap Konkursu na najlepszą stronę internetową spółki giełdowej ZŁOTA STRONA EMITENTA 2008 organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Celem Konkursu jest promowanie Internetu jako formy przyjaznej i efektywnej komunikacji z inwestorami.

Ocenie w Konkursie podlegają strony internetowe wszystkich spółek, których akcje w dniu 10 lipca 2008 roku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na rynku NewConnect. Witryny spółek podzielone są na 4 kategorie: I - strony spółek należących do indeksów WIG20 i mWIG40, II - witryny spółek sWIG80, III - strony pozostałych spółek notowanych na GPW oraz IV - strony spółek rynku NewConnect.

Nominowane przez Jury strony ocenią w III etapie członkowie Kapituły, których pracom przewodniczy Ludwik Sobolewski, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Ogłoszenie wyniku Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Kongresu SEG 3 października 2008 roku.

Zeszłoroczni zwycięzcy konkursu to: Bank Zachodni WBK, APATOR SA, TETA SA, MULTIMEDIA POLSKA SA.