Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Najazdu nie ma

Wstępne dane przedstawione w Wielkiej Brytanii i Szwecji wskazują, że po rozszerzeniu Unii nie nastąpił zalew pracowników z nowych krajów członkowskich. Oba te kraje w pełni od 1 maja br. otwarły swoje rynki pracy na ludzi z nowych krajów UE.

W krajach "starej" Unii powszechnie obawiano się, że wraz z rozszerzeniem nastąpi zalew taniej siły roboczej z 10 nowych, biednych krajów unijnych. W związku z tym w 11 z 15 krajów UE sprzed 1 maja br. (w tym w Niemczech, Francji i Hiszpanii), wprowadzono dwuletnie okresy przejściowe aby uchronić tamtejsze rynki pracy. Kraje te zagwarantowały sobie ponadto możliwość rozszerzenia okresów przejściowych na dalsze trzy lata a potem ewentualnie jeszcze na dwa.

Tymczasem wstępne dane napływające z krajów, które nie przestraszyły się wizji zalewu rodzimego rynku pracy wskazują, że obawy nie były uzasadnione. Brytyjski Home Office opublikował raport, z którego wynika, że większość obywateli nowych krajów członkowskich, którzy pracują na Wyspach, była już tam przed rozszerzeniem, a oczekiwany "najazd" nie ziścił się. Co więcej, zagraniczni pracownicy najczęściej powracają do domu, jeśli w krótkim czasie nie uda się im znaleźć pracy.

Podobnie rzecz ma się w innych krajach, które zdecydowały się otworzyć rynki pracy od 1 maja, jak Szwecja i Irlandia. W Szwecji Krajowe Biuro Ubezpieczeń Społecznych podało, że chociaż pracownicy z nowych krajów członkowskich mają pełny dostęp do szwedzkiego systemu opieki socjalnej, to na podstawie danych z maja i czerwca nie widać oznak "turystyki socjalnej".