Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Nadejdzie czas na broadband w USA

Szerokopasmowy dostęp do Internetu ma stanowić w USA połowę wszystkich internetowych połączeń w czerwcu 2004 roku – tak wynika z badań Andy’ego Kinga, założyciela WebReference.com oraz JavaScript.com. Amerykanie w sondażu wyrazili duże zainteresowanie możliwością korzystania z szybkiego łącza.

Badania Andy’ego Kinga bazowały na danych pochodzących z Nielsen/NetRatings oraz Ipsos-Insight, z których wynika, że prawie dwie trzecie użytkowników Internetu korzysta z modemów o szybkości transferu 56 kb/s i mniejszym.

W czerwcu tego roku łącza szerokopasmowe posiadało 36,7% amerykańskich internautów. Bazując na danych z firm analitycznych Andy King obliczył, że za rok posiadacze szybkiego łącza będą stanowić połowę użytkowników Internetu w USA.

Z analiz Ipsos-Insight przeprowadzonych w maju na próbie 1000 mieszkańców USA wynika, że 40% dorosłych ma dostęp do szerokopasmowego łącza, a 59% korzysta z modemu. Wśród tych, którzy mają stałe łącze, 15% korzysta z połączeń DSL, reszta z kablowych.