Nabór na ekspertów niezależnych do oceny wniosków w dotacjach na e-biznes

Jeszcze tylko w tym tygodniu (do 19 czerwca) można wysłać do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości swój życiorys i zostać członkiem komisji oceniających projekty ubiegajace się o dofinansowanie e-usług.

Praca będzie wykonywana w regionach, ponieważ ocena odbywa się u 16 partnerów regionalnych PARP czyli tzw. Regionalnych Instytucjach Finansujących, które mają siedziby w miastach wojewódzkich. Eksperci zewnętrzni mają oceniać projekty w ramach Działania 8.1 oraz Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 19 czerwca 2009 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poszukuje specjalistów, którzy posiadają wiedzę z dziedziny gospodarki elektronicznej niezbędną do oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie e-biznesowych projektów. Jednym z kryteriów jest posiadanie wiedzy o rynku usług świadczonych w formie elektronicznej (e-usług) jak również nt. wytwarzania produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług.

Od kandydatów aplikujących na stanowisko eksperta oceniającego projekty złożone w ramach Działania 8.2 PARP wymaga m.in. doświadczenia w tworzeniu wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej. Eksperci powinni również posiadać praktykę w integracji istniejących lub wdrażaniu nowych systemów informatycznych, które umożliwiają automatyzację wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw.

Kryteria konieczne to: wyższe wykształcenie, udokumentowane, minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w wybranej dziedzinie specjalizacji, wiedza z zakresu analizy finansowej i ekonomicznej i pisemna rekomendacja instytucji/ organizacji, z którą kandydat na eksperta współpracował lub współpracuje (wskazująca czas i zakres współpracy) w zakresie tematycznie związanym z wybranym działaniem.

Szczegółowe opisy kompetencji i wymagań stawianych kandydatom na stanowiska ekspertów zewnętrznych do Działania 8.1 i 8.2 znajdują się na stronie www.parp.gov.pl/index/more/9338.