Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Na superszybkie WLAN jeszcze poczekamy

Wygląda na to, że wprowadzenie w życie standardu IEEE 802.11n dla sieci WLAN o bardzo wysokiej przepustowości znacznie się opóźni. Niektórzy członkowie grupy roboczej zajmującej się specyfikacją .11n opóźniają kluczowe dla prac głosowanie.

Na obradach, zaplanowanych na ten tydzień w australijskim mieście Cairns, przegłosowana miała zostać główna propozycja dotycząca standardyzacji specyfikacji .11n, forsowana przez stowarzyszenie dostawców TGnSync. Aby została przyjęta, musiałoby ją zaakceptować 75% obecnych na obradach. Jeżeli nie, rozpatrywane będą inne projekty, włącznie z najbardziej konkurencyjnym, przedstawionym przez konsorcjum WWiSE (World-Wide Spectrum Efficienty). Przesunięcie obrad, zgłoszone przez TGnSync, wymaga tylko zwykłej większości.

"Odsuwanie obrad to marnotrawstwo naszego czasu i pieniędzy. Uważamy ponadto, że będzie to pogwałceniem zasad i regulaminu grupy roboczej .11n" - uważa Jim Zyren, przedstawiciel firmy Conexant, członka konsorcjum WWiSE. Ma on nadzieję, ze odroczenie głównego zebrania w czasie zostanie odrzucone w głosowaniu lub zakwestionowane przez zarząd IEEE (Stowarzyszenie Inżynierów Elektryków i Elektroników ustalające standardy m.in. dla sieci WLAN). Według Zyrena, TGnSync torpeduje prace grupy roboczej, gdyż w tegotygodniowym spotkaniu nie byłoby w stanie zebrać wymaganej, 75-procentowej większości.

Specyfikacja IEEE 802.11n ma być przeznaczona dla bezprzewodowych sieci LAN, mogących przesyłać dane z przepustowością co najmniej 100Mb/s.

Więcej informacji na temat standardów 802.11x: IEEE