Na superszybkie WLAN jeszcze poczekamy

Wygląda na to, że wprowadzenie w życie standardu IEEE 802.11n dla sieci WLAN o bardzo wysokiej przepustowości znacznie się opóźni. Niektórzy członkowie grupy roboczej zajmującej się specyfikacją .11n opóźniają kluczowe dla prac głosowanie.

Na obradach, zaplanowanych na ten tydzień w australijskim mieście Cairns, przegłosowana miała zostać główna propozycja dotycząca standardyzacji specyfikacji .11n, forsowana przez stowarzyszenie dostawców TGnSync. Aby została przyjęta, musiałoby ją zaakceptować 75% obecnych na obradach. Jeżeli nie, rozpatrywane będą inne projekty, włącznie z najbardziej konkurencyjnym, przedstawionym przez konsorcjum WWiSE (World-Wide Spectrum Efficienty). Przesunięcie obrad, zgłoszone przez TGnSync, wymaga tylko zwykłej większości.

"Odsuwanie obrad to marnotrawstwo naszego czasu i pieniędzy. Uważamy ponadto, że będzie to pogwałceniem zasad i regulaminu grupy roboczej .11n" - uważa Jim Zyren, przedstawiciel firmy Conexant, członka konsorcjum WWiSE. Ma on nadzieję, ze odroczenie głównego zebrania w czasie zostanie odrzucone w głosowaniu lub zakwestionowane przez zarząd IEEE (Stowarzyszenie Inżynierów Elektryków i Elektroników ustalające standardy m.in. dla sieci WLAN). Według Zyrena, TGnSync torpeduje prace grupy roboczej, gdyż w tegotygodniowym spotkaniu nie byłoby w stanie zebrać wymaganej, 75-procentowej większości.

Specyfikacja IEEE 802.11n ma być przeznaczona dla bezprzewodowych sieci LAN, mogących przesyłać dane z przepustowością co najmniej 100Mb/s.

Więcej informacji na temat standardów 802.11x: IEEE